Сградата на МВР Перник – ЗА РЕМОНТ. Слагат топлоизолация, нова дограма и рампа за инвалиди

Постъпило е инвестиционно предложение за обновяване, саниране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Областна дирекция на МВР в Перник, съобщиха от общината.

На някои участъци външната мазилка на зданието е наранена, вследствие на атмосферни влияния. Наложителен е ремонтът ѝ и изкърпване на повредените участъци. Предвижда се да се положи топлоизолационна система на външните стени и покрива, да се подмени съществуващата дървена дограма. Ще се монтират енергоспестяващи осветителни тела и нови отоплителни, ще се изгради рампа за инвалиди и мълниезащита с изпреварващо действие и др. Покривите са тип „четирискатен“, с дървена конструкция. Състоянието им не е добро, предвижда се подмяна на покривната конструкция.

Административната сграда на Областната дирекция на МВР – Перник е публична държавна собственост. Построена е през 1951 год. и се състои от два корпуса, съответно на четири и пет етажа.

Обновяването се реализира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. /БТА