АРХИВ ПЕРНИК: Тръпки ме побиват като си помисля, че са вързали Левски за този стълб, на който се облягам сега…

Тръпки ме побиват като си помисля, че тоя стълб е може би същият, на който се облягам сега….

Интересно писмо и снимка публикува Държавния архив на Перник във връзка с честването на 150-годишнината от обесването на Васил Левски – Апостола.

Писмото е на учителят Богдан Костов до Вельо Велев – училищен инспектор в Перник и Брезник.

Ето какво пише Богдан:

Василъ Лѣвскій (1837–1873)
„…На 29 миналия месец група другари ходихме в с. Къкрина, гдето е заловен В[асил] Левски. Направихме снимка срещу самото ханче, която ти изпращам за спомен. На един от стълбовете на тая къща е бил вързан апостолът след заловяването му. Тръпки ме побиват като си помисля, че тоя стълб е може би същият, на който ме виждаш облегнат сега…“. Из писмо на Богдан Костов до Вельо Велев от 6 март 1935 г., в което разказва за посещението на група учители до с. Къкрина, Ловешко.
Учителят Богдан Костов е облечения в бяло. Писмото е адресирано до Вельо Велев – училищен инспектор в Перник и Брезник (1945-1951).

Снимка: личен фонд Велев, Вельо Антонов (1899 – 1992), ДА – Перник, ф. 1138, оп.1, а.е. 474