ПМГ-то в Перник стана на 100 ГОДИНИ. Изложба в Двореца на културата показва живота на стогодишното училище

Природо-математическата гимназия „Христо Смирненски“ или така известното „Първо“ училище приема поколения перничани вече един век, припомня Държавния архив на Перник. 

От днес до 24 февруари 2023 г. във фоайето на Двореца на културата в Перник може да бъде видяна съвместната изложба на Природо-математическа гимназия „Христо Смирненски“ – Перник и Държавен архив – Перник, посветена на 100-годишния юбилей на училището.

През учебната 1921/1922 година към Прогимназията в Перник се открива четвърти клас, който се нарича реален. През следващата учебна година се открива и пети клас и се приема за начало на учебното заведение.

През учебната 1930/1931 година гимназиалните класове се отделят от прогимназията, но използват материалната база на същата сграда. Директор на Смесената гимназия в Перник е Васил Пашев от Варна. През 1937 г. със заповед на Министерство на народното просвещение се открива седми клас и до края на септември 1944 г. училището носи името „Симеон княз Търновски“.

До есента на 1945 г. гимназията е смесена. През учебната 1945/1946 година девическата се отделя. В периода 1946-1950 г. става Мъжка гимназия „Христо Смирненски“, а от 1950 г. до 1953 г. – Мъжко средно училище „Христо Смирненски“. Междувременно Вечерната несамостоятелна гимназия продължава да съществува под шапката на смесеното училище. Повишават се изискванията към учебно-възпитателния процес и извънкласната дейност. През 1955 г. окончателно е завършена новата училищна сграда и като самостоятелна се отделя вечерната гимназия. От 1957 г. Първо средно политехническо училище „Христо Смирненски“ – Димитрово (Перник) се премества в новата сграда до Пощенската палата в града. Разкриват се различни форми на извънкласна дейност – кръжоци, театрална трупа, физкултурен състав, създадено е и дружество на Българския червен кръст.

През всичките тези години обучението на учениците е на високо педагогическо и научно ниво и със заповед на МНП от февр. 1969 г. училището е обявено за образцово. През различни периоди се провеждат много и разнообразни извънкласни дейности в школите по математика, биология, химия. През 1971 г., на Третия национален преглед на художествената самодейност, хорът на училището под ръководството на Багра Илиева получава сребърен медал. През 1975 г., отново по преценка на Министерство на народната просвета, е на едно от първите места като учебно заведение в региона.

На 27 февр. 1972 г. тържествено е отбелязана 50-та годишнина на гимназията в големия салон на Двореца на културата в Перник, където представител на Министерство на народната просвета връчва на училището орден „Кирил и Методий“ – II степен.

Със заповед от 3 септ. 1991 г. на министъра на народната просвета се закрива СОУ „Христо Смирненски“ – Перник и се открива Природо-математическа гимназия „Христо Смирненски“ – Перник. От учебната 1991/1992 година в гимназията се обучават ученици от IХ до ХI клас и подготвителни класове с прием след VII клас с интензивно изучаване на английски език по профилите математика, биология, физика и география, а от учебната 2000/2001 година – и информационни технологии. През учебната 1993/1994 година на обучение преминават 522 ученика в 24 паралелки, от които 15 профилирани и 9 реални: три в IХ клас, две в Х клас и четири в ХI клас. Учебните занятия се водят в една училищна сграда, заедно с Основно училище „Св. Иван Рилски“.

Днес учителите и учениците от Природо-математическа гимназия „Христо Смирненски“ – Перник са достойни продължители на традициите в образованието. Нека опитът и постиженията на поколенията възпитаници преди тях им дават сили за нови успехи!