Две хижи, минерална вода и два терена на концесия в Перник

Община Перник предлага отдаването на пет обекта на концесия чрез открита процедура и публично-частни партньорства. Това е едно от предложенията залегнало в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за тази година, чието обществено обсъждане ще се проведе на 24 февруари. Целият документ е публикуван на сайта на администрацията.

Предложени за предоставяне на концесия са хижите „Славей“ и „Кралев дол“. В списъка попадат още минералната вода в квартал „Бела вода“, терен за изграждане на многофункционална спортна площадка за футбол, волейбол и хандбал в квартал „Драгановец“, както и терен, попадащ в двора на Девето средно училище в Перник – отново предназначен за спортна площадка.

От община Перник очакват постъпленията от управление и разпореждане с общински имоти през тази година да достигнат 17 млн. лв. Тази сума е с пет млн. лв. по-малко спрямо 2022 г. Най-много – над 10 млн. лв., са приходите, които се предвиждат да се влеят в общинската хазна от продажби на терени.

Сто и дванадесет общински терени в Перник и още десет населени места, както и седем сгради на територията на областния град и селата Боснек, Расник и Студена са предвидени за продажба. Десет общински жилища също ще бъдат обявени за продан./БТА