Село Ярджиловци – на втори етап от водопровода

Община Перник ще започне изпълнението на втори етап на изграждане на вътрешна водопроводна мрежа в село Ярджиловци, съобщи кметът на населеното място Росица Лазарова. Прогнозната стойност на обекта е 2 349 841 лв. без ДДС.

Село Ярджиловци е централно водоснабдено от язовир „Студена“ чрез водопроводната мрежа на Перник. Досега е построена 16 127 м вътрешна водопроводна мрежа на населеното място.

По проект на „Водоканалпроект София” ООД през 2006 г. е изграден довеждащ водопровод до мястото на бъдещия напорен водоем на Ярджиловци с обем 500 куб. м. Водовземането е извършено от края на Главен клон I от водопроводната мрежа на Перник, преди резервоара за гр. Батановци. Сега ще бъдат изградени клонове в махалите „Кръстина“, „Божилова“, Елесин дол и др. В момента в махала „Божилова“ имат вода само от кладенци и от сонди, в махала „Кръстина“ ползват каптаж, контролиран от „В и К“.

Общата дължина на водопроводните клонове е 6 150 м с 278 сградни водопроводни отклонения. Водопроводът ще обслужва около 250 души, каза Лазарова.

Проектът цели да се задоволят изцяло нуждите на живеещите в населеното място от вода с питейни качества, да се осигури непрекъснатост на водоснабдяването за абонатите и нормални експлоатационни условия на водопроводната мрежа.

Ярджиловци има 1000 постоянни жители, предава БТА.

Коментари

коментара