Важно за перничани: Домоуправители се събират на среща в Перник

Среща във връзка с програмата за енергийна ефективност правят в Кметство Изток днес. Домоуправители на блокове се събират от 16:30ч. в залата на Общински младежки дом – Мошино. Там те ще получат отговори на върпросите си и разяснения, относно програмата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“.

Община Перник подготви информация и условия за кандидатстване по програмата.

Сред основните цели са достигане на клас на енергопотребление минимум „B“, стимулиране спестяването на енергия, намаляване на енергийната бедност и подобряване на условията и качеството за живот чрез технологично обновяване и модернизиране на сградния фонд.

Всички документи са публикувани на сайта на община Перник, на страницата на МРРБ и на портала на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз.

Насоките за кандидатстване можете да намерите тук: https://bit.ly/3Xpy5L4
Приложенията за кандидатстване можете да намерите тук: https://bit.ly/3CQjel8