Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Пернишка област, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 10 – 14 октомври 2016 г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Община Брезник

На 10.10.2016 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  С.Гоз

На 11.10.2016 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Велковци, Общ. Брезник С.Велковци УПИ Іv-105, Кв.40

На 11.10.2016 г. /15:30 – 16:30 ч./ –  С.Конска, С.Муртинци, С.Билинци, С.Гърло, С.Парамун, С.Видрица, С.Мракетинци, С.Ребро, С.Филиповци, С.Кривонос, С.Ездемирци, С.Недялково, С.Бутроенци, С.Врабча, С.Проданча, Мах.От Гр.Трън(До В/Ва Трън). /работа по съоръжения на ЕСО/

На 11.10.2016 г. /08:30 – 10:30 ч./ –  С.Конска, С.Муртинци, С.Билинци, С.Гърло, С.Парамун, С.Видрица, С.Мракетинци, С.Ребро, С.Филиповци, С.Кривонос, С.Ездемирци, С.Недялково, С.Бутроенци, С.Врабча, С.Проданча, Мах.От Гр.Трън(До В/Ва Трън). /работа по съоръжения на ЕСО/

На 11.10.2016 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  С.Ребро.С.Кривонос /работа по съоръжения на ЕСО/

На 12.10.2016 г. /08:30 – 16:15 ч./ –  Мах.С Бегуновци От ТП“Мандра Бегуновци“

На 13.10.2016 г. /15:30 – 16:30 ч./ –  С.Конска, С.Муртинци, С.Билинци, С.Гърло, С.Парамун, С.Видрица, С.Мракетинци, С.Ребро, С.Филиповци, С.Кривонос, С.Ездемирци, С.Недялково, С.Бутроенци, С.Врабча, С.Проданча, Мах.От Гр.Трън(До В/Ва Трън). /работа по съоръжения на ЕСО/

На 13.10.2016 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  С.Ноевци

На 13.10.2016 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Мах.Кюлина/Драговци/ На С.Филиповци /работа по съоръжения на ЕСО/

На 13.10.2016 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  С.Конска, С.Муртинци, С.Билинци, С.Гърло, С.Парамун, С.Видрица, С.Мракетинци, С.Ребро, С.Филиповци, С.Кривонос, С.Ездемирци, С.Недялково, С.Бутроенци, С.Врабча, С.Проданча, Мах.От Гр.Трън(До В/Ва Трън). /работа по съоръжения на ЕСО/

На 14.10.2016 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Гигинци УПИ Хіv-219, Кв.22

Община Ковачевци

На 10.10.2016 г. /15:45 – 16:00 ч./ –  С.Лобош :С.Ракеловци:С. Ковачевци :С. Косача :С. Радибош :С. Сирищник :С. Светля: С.Чепино: С. Габров Дол: С. Елов Дол: С. Падине: С. Мурено: С. Горна Врабча: С.Долна Врабча: С. Смиров Дол: С.Калотинци.

На 10.10.2016 г. /09:15 – 16:00 ч./ –  С. Ковачевци Вилна Зона

На 10.10.2016 г. /09:15 – 09:30 ч./ –  С.Лобош :С.Ракеловци:С. Ковачевци :С. Косача :С. Радибош :С. Сирищник :С. Светля: С.Чепино: С. Габров Дол: С. Елов Дол: С. Падине: С. Мурено: С. Горна Врабча: С.Долна Врабча: С. Смиров Дол: С.Калотинци.

На 11.10.2016 г. /15:45 – 16:00 ч./ –  С. Лобош :С. Ракеловци: С.Ковачевци: С. Косача: С. Радибош:: С. Сирищник: С.Светля: С. Чепино: С.Габров Дол: С. Елов Дол: С. Падине: С. Мурено: С. Горна Врабча: С. Долна Врабча: С. Смиров Дол: С. Калотинци

На 11.10.2016 г. /15:30 – 15:45 ч./ –  С. Калотинци: С. Смиров Дол: С. Долна Врабча:С. Горна Врабча: С. Мурено: С Падине: С. Елов Дол: С.Габров Дол: С. Долна Секирна

На 11.10.2016 г. /09:15 – 16:00 ч./ –  С.Габров Дол: С. Елов Дол: С. Падине: С. Мурено С. Долна Секирна

На 11.10.2016 г. /09:30 – 09:45 ч./ –  С. Калотинци: С.Смиров Дол: С. Долна Врабча:С. Горна Врабча: С. Мурено: С. Падине С. Елов Дол: С. Габров Дол: С. Долна Секирна

На 11.10.2016 г. /09:15 – 09:30 ч./ –  С. Лобош :С. Ракеловци: С.Ковачевци: С. Косача: С. Радибош:: С. Сирищник: С.Светля: С. Чепино: С.Габров Дол: С. Елов Дол: С. Падине: С. Мурено: С. Горна Врабча: С. Долна Врабча: С. Смиров Дол: С. Калотинци

Община Перник

На 10.10.2016 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Перник Вардар 47, 52, 54, 54 54, 54; Струма 6,, 10, 12, 14, 22, 6, 8, Бензиностанция, Зад Бл4 и 6- Гаражи, .6, 6; Тунджа 13, 16, 18, 16

На 10.10.2016 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Драгичево Васил Левски 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Калиница 1, 11, 11, 15, 17, 27, 29, 3, 44, 5, 7, 9; Каменица 23, 25, 31; Люлин 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 34, 36, 38, 4, 45, 46, 46а, 54, 56, 58, 6, 62, 64, 66, 7, 70, 8, 9; Оборище 10, 11, 12, 14, 16, 7, 7а; Република 1, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 7, 8, 9; Средорек 10, 12, 14, 3, 3а, 7; Умище 1, 3

На 10.10.2016 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Дивотино – Витоша 14; Дванадесета 10; Люлин 28; Първа Парцел 9-18, 100, 102, 15, 18, 19, 21, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 46, 47, 48, 49, 54, 60, 64, 72, 74, 78 Къща, 80, 82, 88, 96; Тридесетиосма 1, 7; Тридесетипета 27, 41; Четирдесета 1, 10, 11, 3, 9; Четирдесетиосма 5; Четирдесетипета 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 29, 31, 35, 37, 7, 9; Четирдесетитрета 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

На 10.10.2016 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Дивотино – 3-Ти Март 10, 11, 14, 15, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 3, 30, 34, 40, 6, 7, 8; Двадесетиосма 22; Двадесетипета 27; Девета 5; Деветнадесета 6; Петдесета 10, 12, 13, 2, 3, 5, 6, 8; Петдесетивтора 1, 11, 15, 17, 2, 5, 7, 8; Петдесетитрета 3, 5; Първа 1, 104, 108, 11, 116, 118, 26, 46, 53, 55, 55а, 57, 61, 65, 67, 73, 75, 77, 79; Тридесетипета 2, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 43; Четвърта 7; Четирдесетиосма 10, 3, 4, 5, 5а, 5б, 7, 9; Четирдесетипета 27, 43, 49, 6; Четирдесетиседма 10, 12, 14, 15, 18, 21, 22, 32, 34, 6

На 11.10.2016 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Перник 252 Цгч Ул. Отец Паисий Искър 1; Найчо Цанов 23, 29, 29, 9; Отец Паисий 58, 50, 50, 56б, 58, 58; Черешово Топче 3, 7, 9, 3, 3, 5, 6, 7

На 11.10.2016 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Драгичево Васил Левски 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Калиница 1, 11, 11, 15, 17, 27, 29, 3, 44, 5, 7, 9; Каменица 23, 25, 31; Люлин 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 34, 36, 38, 4, 45, 46, 46а, 54, 56, 58, 6, 62, 64, 66, 7, 70, 8, 9; Оборище 10, 11, 12, 14, 16, 7, 7а; Република 1, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 7, 8, 9; Средорек 10, 12, 14, 3, 3а, 7; Умище 1, 3

На 11.10.2016 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Дивотино – Витоша 16, 7а, 9; Дванадесета 1, 10, 5, 6; Единадесета 13; Люлин 1, 10, 11, 15, 2, 4, 5, 6, 8; Миньор 130; Петнадесета 1, 10, 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9; Първа 3; Слатина 1, 2, 3, 5; Тринадесета 1, 12, 13, 18, 2, 3, 5, 7, 9; Четринадесета 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20 Къща, 21, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Шестнадесета 2

На 11.10.2016 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Дивотино – 34069 Втора 1, 10, 2, 2а, 5, 6, 7, 8; Двадесетичетвърта 6; Девета 4; Деветнадесета 2; Миньор Къща, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32 А, 33, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 46, 47, 49, 5, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 8, 86, 9; Първа .11, 1, 10, 10а, 11, 113, 11б, 11е, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 34, 36, 5, 7, 8; Рила 5а; Тридесетипета 1, 11, 13, 17, 3, 6; Тридесетиседма 5; Тридесетичетвърта 1, 1 В, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 3, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 9; Тридесетишеста 5, 7; Тринадесета 5; Четвърта 4; Шеста 3

На 12.10.2016 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Батановци – 3ти Март 7; 6ти Септември 7; Александър Стамболийски 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86; Вергил Ваклинов 1, 2, 3, 5, 7; Витоша 2, 4, 6, 8; Граово 101, 103, 105, 107, 91, 93, 95, 97, 99; Княз Борис I 1, 10, 12, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9; Република 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 23, 3, 6, 7, 8, 9; Средорек

На 12.10.2016 г. /08:45 – 12:00 ч./ – Мещица Александър Димитров 1; Андрей Жданов 1, 4, 6, 7, 7, 8; Васил Коларов .25, 10, 11, 15, 17, 19, 24, 36, 46, 9; Васил Левски Генерал Гурко 16, 6; Генерал Скобелев 3, 4; Генерал Тотлебен 11, 7; Гео Милев Георги Димитров 12, 14, 140, 18, 22, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 52, 53, 61, 63, 63в, 65а, 65б; Даме Груев 3; Детелина Минчева 2; Димитър Благоев 16, 18, 19, 20; Димитър Каляшки 1, 2, 3, 3а, 4, 6, 8; Иван Вазов 11; Йордан Йовков 1, 2, 4, 6; Йорданка Николова Кокиче 5; Комсомолска 1, 11, 2, 20, 3, 5, 9; Ленко 2, 20, 4 Къща, 8; Райна Княгиня 1, 10, 2, 5; Рахила Ангелова 1; Синчец 2

На 12.10.2016 г. /15:30 – 16:00 ч./ – Кладница VІІІ-29, Кв.18 Акация 1, 2; Бакиница 1, 10, 14, 15, 17, 2, 20, 21, 4, 6, 7, 8, 9; Берлин 10, 12, 14, 15, 17, 19, 2, 20, 24, 3, 5, 5а, 7, 8, 9; Бор 1, 2, 5, 6, 7, 8; Борис Тодоров 13, 3, 7; Брезите 10 Къща, 11, 13, 2, 4, 9, 26, 3; Брезовица 11, 19, 2, 20, 22, 24, 7, 8; Брюксел 1, 2, 3, 4, 10; Валого 16, 19, 26, 9, 24, 6; Варшава 12, 3, 4, 6, 8; Васил Левски 1, 10, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 7, 14, 18, .5, 10, 11, 12, 14, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 8, ; Виена 2; Витоша 1, 3, 5, .74, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37в, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 7, 70, 73, 76, 8, 80, 9; Воденичище 1, 11, 5, 7, 9, 10, 19, 21, 25, 37; Волга 19; Градинарска 1, 2, 3, 6, 6; Гранит 10, 16, 17, 2, 6, 8, 9; Дабо 1, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6; Делта Хил Кв.17; Доброволец 18, 19; Дончо Ватах 1, 4, 10, 6; Еделвайс 12, 14, 4, 6, 7 Вила, 6; Здравец 1, 4; Ивайло 1, 15, 18, 19, 2, 3, 5, 6, 7, 8; Иван Цветанов 13, 22, 75, 8, 22, ; Иглика 11, 13 Къща, 14, 25, 23, 4, 7; Изгрев 13, 15, 20, 25, 28, 31 А, 4, 5, ; Йордан Божов 11, 13, 15, 15, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Калиница 10, 12, 2, 3, 4, 5, 8; Каменарска 2, 4, Вила, 10, 19, 21, 29, 30, 63, 7; Кокиче 1, 10, 8, ; Кракра 1, 10, 12, 15, 16а, 19, 21, 23, 25, 3, 30, 7, 8, 9, ; Лале 10, 16, 17, 18, 2, 23, 25, 2а, 3, 31, 4, 5, 6, 8; Латинка 1, 2, 4, 5, 6; Ливадите 11, 13, 3, 5; Лондон 17, 19, 21, 22, 24, 31, 33, 37, 38, 39, 44, 49, 52, 54, 60, 66, Кв.17, 51, 53, 55, 70, 72; Мак 7; Матница 1, 2, 26 Къща, 4, 6, 8, 109, 11, 17, 21, 23, 28, 31, 32, 33, 37, 38, 41, 42, 45, 47, 5, 50 Къща, 51, 52 Къща, 53, 55, 56, 60, 64, 66, 41, 45, ; Минзухар 2, 5; Мирковица 10, 11, 13, 22, 28, 32, 7, 18, 22, 40, 7; Младост 2, 3, 6, 7; Морена 15, 17, 18, 19, 21, 23, 3, 9, 23; Москва 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 38, 8, 9, 4, 6; Омуртаг .16, 5; Петър Янчов 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 6, 2, 3 Къща, 4, 4; Пладнище 5; Победа 15, 3; Прага 16, 17, 19, 2, 20, 21, 26, 28, 7; Разкръске Райна Княгиня 1, 10, 11, 12, 17, 4, 5, 6, 8; Рила 1, 2, 4; Рим 50, 58, 60; Рудничар 2, 1, 10, 11, 19, 21, 23, 27, 4, 5, 7; С. Кладница, Община  Перник, Екологично Селище „Делта Хил“ София – 49, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 63, 64, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 79, 79а, 80, 81, 83; Спас Бурнов .1, .2, .5, 12, 2, 20, 26, 34, 4, 6, 61, 61, 7, 8, 9; Стадиона 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 35, 38, 41, 5; Стамен Милкин 1, 2, 5, 7; Струма 1; Суха Кладница Тинтява 1, 13 Вила, 16, 6, 7; УПИ ІІІ-21 Кв.20 УПИ І-21 Кв.20 УПИ І-22 Кв.20 УПИ II-35, Кв.17 Делта Хил УПИ V||-Кв.20 УПИ-Ix 29 Кв.18; УПИ-V 35 Кв.17; Хvіі-11010, 11038 Хан Крум 16, 16, 3, 7, 18, 5; Хемус 10, 23, 19, 23; Ххх-1257 Кв.68 Цар Самуил 10, 12, 14а, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 36, 39, 43, 44, 48, 50 Къща, 51, 53, 54, 57, 61, 63, 95, 101, 130, 2, 56, 60, 64, 66, 68, 73, 74, 78, 79, 80, 87, 89 Къща, 91, 106б, 106г, 11, 13, 2, 20, 33, 36, 4, 5, 7, 8, 9, 135, 16, 9, 30; Цар Симеон 1, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20а, 3, 5, 7, 8, 1, 2, 42, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 72, 74, 42; Шипка 11, 12, 12а, 13, 14, 16, 23, 3, 5, 6, 9; Юрий Гагарин 1, 10, 11, 12, 14, 2, 5, 7, 8, 9, ; Язовирска 12, 8; Яровец 2, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5;Студена, Общ. Перник; Пояс №1на Язовир Студена

На 12.10.2016 г. /10:30 – 15:30 ч./ –  ТП Транстрой Хижа Селимица

На 12.10.2016 г. /10:00 – 10:30 ч./ – Кладница VІІІ-29, Кв.18 Акация 1, 2; Бакиница 1, 10, 14, 15, 17, 2, 20, 21, 4, 6, 7, 8, 9; Берлин 10, 12, 14, 15, 17, 19, 2, 20, 24, 3, 5, 5а, 7, 8, 9; Бор 1, 2, 5, 6, 7, 8; Борис Тодоров 13, 3, 7; Брезите 10 Къща, 11, 13, 2, 4, 9, 26, 3; Брезовица 11, 19, 2, 20, 22, 24, 7, 8; Брюксел 1, 2, 3, 4, 10; Валого 16, 19, 26, 9, 24, 6; Варшава 12, 3, 4, 6, 8; Васил Левски 1, 10, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 7, 14, 18, .5, 10, 11, 12, 14, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 8, ; Виена 2; Витоша 1, 3, 5, .74, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37в, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 7, 70, 73, 76, 8, 80, 9; Воденичище 1, 11, 5, 7, 9, 10, 19, 21, 25, 37; Волга 19; Градинарска 1, 2, 3, 6, 6; Гранит 10, 16, 17, 2, 6, 8, 9; Дабо 1, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6; Делта Хил Кв.17; Доброволец 18, 19; Дончо Ватах 1, 4, 10, 6; Еделвайс 12, 14, 4, 6, 7 Вила, 6; Здравец 1, 4; Ивайло 1, 15, 18, 19, 2, 3, 5, 6, 7, 8; Иван Цветанов 13, 22, 75, 8, 22; Иглика 11, 13 Къща, 14, 25, 23, 4, 7; Изгрев 13, 15, 20, 25, 28, 31 А, 4, 5, ; Йордан Божов 11, 13, 15, 15, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Калиница 10, 12, 2, 3, 4, 5, 8; Каменарска 2, 4, Вила, 10, 19, 21, 29, 30, 63, 7; Кокиче 1, 10, 8, ; Кракра 1, 10, 12, 15, 16а, 19, 21, 23, 25, 3, 30, 7, 8, 9, ; Лале 10, 16, 17, 18, 2, 23, 25, 2а, 3, 31, 4, 5, 6, 8; Латинка 1, 2, 4, 5, 6; Ливадите 11, 13, 3, 5; Лондон 17, 19, 21, 22, 24, 31, 33, 37, 38, 39, 44, 49, 52, 54, 60, 66, Кв.17, 51, 53, 55, 70, 72; Мак 7; Матница 1, 2, 26 Къща, 4, 6, 8, 109, 11, 17, 21, 23, 28, 31, 32, 33, 37, 38, 41, 42, 45, 47, 5, 50 Къща, 51, 52 Къща, 53, 55, 56, 60, 64, 66, 41, 45, ; Минзухар 2, 5; Мирковица 10, 11, 13, 22, 28, 32, 7, 18, 22, 40, 7; Младост 2, 3, 6, 7; Морена 15, 17, 18, 19, 21, 23, 3, 9, 23; Москва 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 38, 8, 9, 4, 6; Омуртаг .16, 5; Петър Янчов 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 6, 2, 3 Къща, 4, 4; Пладнище 5; Победа 15, 3; Прага 16, 17, 19, 2, 20, 21, 26, 28, 7; Разкръске Райна Княгиня 1, 10, 11, 12, 17, 4, 5, 6, 8; Рила 1, 2, 4; Рим 50, 58, 60; Рудничар 2, 1, 10, 11, 19, 21, 23, 27, 4, 5, 7; С. Кладница, Община  Перник, Екологично Селище „Делта Хил“ София – 49, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 63, 64, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 79, 79а, 80, 81, 83; Спас Бурнов .1, .2, .5, 12, 2, 20, 26, 34, 4, 6, 61, 61, 7, 8, 9; Стадиона 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 35, 38, 41, 5; Стамен Милкин 1, 2, 5, 7; Струма 1; Суха Кладница Тинтява 1, 13 Вила, 16, 6, 7; УПИ Ііі-21 Кв.20 УПИ І-21 Кв.20 УПИ І-22 Кв.20 УПИ II-35, Кв.17 Делта Хил УПИ V||-Кв.20 УПИ-Ix 29 Кв.18; УПИ-V 35 Кв.17; Хvіі-11010, 11038 Хан Крум 16, 16, 3, 7, 18, 5; Хемус 10, 23, 19, 23; Ххх-1257 Кв.68 Цар Самуил 10, 12, 14а, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 36, 39, 43, 44, 48, 50 Къща, 51, 53, 54, 57, 61, 63, 95, 101, 130, 2, 56, 60, 64, 66, 68, 73, 74, 78, 79, 80, 87, 89 Къща, 91, 106б, 106г, 11, 13, 2, 20, 33, 36, 4, 5, 7, 8, 9, 135, 16, 9, 30; Цар Симеон 1, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20а, 3, 5, 7, 8, 1, 2, 42, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 72, 74, 42; Шипка 11, 12, 12а, 13, 14, 16, 23, 3, 5, 6, 9; Юрий Гагарин 1, 10, 11, 12, 14, 2, 5, 7, 8, 9, ; Язовирска 12, 8; Яровец 2, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5;Студена, Общ. Перник; Пояс №1на Язовир Студена

На 12.10.2016 г. /09:00 – 09:15 ч./ –  С.Студена; Хижа Върбица; Кариери-Студена; Асфалтова База-Ск 13; Асфалтова База Хемус; Кариери Фзс; Кариери Гусв;Ск 13 Пътстрой; С.Старо Село, С.Долна Диканя, С.Горна Диканя, С.Дрен, С.Гълъбник, С.Чуковец, База „Маврово“, Дренско Ханче, „Светла“ Д.Диканя, Помпи Гълъбник, SOS Детско Селище Дрен

На 12.10.2016 г. /09:00 – 09:30 ч./ –  С.Долна Диканя, С.Горна Диканя – Общ.Радомир

На 12.10.2016 г. /09:00 – 14:00 ч./ –  С.Долна Диканя, Общ.Радомир

На 12.10.2016 г. /09:30 – 09:45 ч./ –  С.Студена; Хижа Върбица; Кариери-Студена; Асфалтова База-Ск 13; Асфалтова База Хемус; Кариери Фзс; Кариери Гусв;Ск 13 Пътстрой; С.Старо Село, С.Долна Диканя, С.Горна Диканя, С.Дрен, С.Гълъбник, С.Чуковец, База „Маврово“, Дренско Ханче, „Светла“ Д.Диканя, Помпи Гълъбник, SOS Детско Селище Дрен

На 12.10.2016 г. /13:15 – 13:45 ч./ –  С.Студена; Хижа Върбица; Кариери-Студена; Асфалтова База-Ск 13; Асфалтова База Хемус; Кариери Фзс; Кариери Гусв;Ск 13 Пътстрой; С.Старо Село, С.Долна Диканя, С.Горна Диканя, С.Дрен, С.Гълъбник, С.Чуковец, База „Маврово“, Дренско Ханче, „Светла“ Д.Диканя, Помпи Гълъбник, SOS Детско Селище Дрен

На 12.10.2016 г. /13:15 – 13:45 ч./ –  С.Долна Диканя, С.Горна Диканя – Общ.Радомир

На 12.10.2016 г. /13:45 – 14:00 ч./ –  С.Студена; Хижа Върбица; Кариери-Студена; Асфалтова База-Ск 13; Асфалтова База Хемус; Кариери Фзс; Кариери Гусв;Ск 13 Пътстрой; С.Старо Село, С.Долна Диканя, С.Горна Диканя, С.Дрен, С.Гълъбник, С.Чуковец, База „Маврово“, Дренско Ханче, „Светла“ Д.Диканя, Помпи Гълъбник, SOS Детско Селище Дрен

На 12.10.2016 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Перник Асен Златаров 6; Бенковска 1, 10, 2, 4, 1, 10, 10, 12; Васил Левски 10, 12, 15, 6, 8, Павилион, Пазара, Тото Пункт, 15, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9 Пазара, 9пазара; Кракра Пернишки Миньор 1, 1, 1, 9 На Пазара; Отец Паисий 10,, 23, Двора На 1-Во У-Ще, Кафе, На Пазара, Оп Пазари, Павилион, Пазара, С/У Бар „Рио“, 10, 25, 25, 25а, 29, 8, 8; Петко Каравелов 2, 20, 4, 6, 6 Гараж 4, до Спирка, Об.-5, Спортно Информационен Цен, 2, 2 Б, 2, 20, 4, 6, 6, 7; Раковска Под Моста, 1; Раковски На Пазара, Павилион, Пазара, Перник-Пазара, Под Моста, 1, 37

Община Трън

На 10.10.2016 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Трън Бор 1; Георги Бабичев 64; Денчо Знеполски Газо-Бензиностанция, 100, 74, 77, 90, 96; Десета 1

На 12.10.2016 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  С.Бохова

На 13.10.2016 г. /10:30 – 16:30 ч./ –  Мах.Кюлина На С.Филиповци

На 13.10.2016 г. /15:45 – 16:30 ч./ – Ломница, Общ. Трън М.Ждрелото;Трън; 9ти Септември 1; Александър Стамболийски Атанас Ботев 21; Китка Мах.Китка Мосаловска 11а; Петко Д. Петков 22; Яким Тошков 7, 8;Петачинци, Банкя, Мах.Мъниш(С.Врабча) /работа по съоръжения на ЕСО/

На 13.10.2016 г. /08:45 – 10:30 ч./ – Ломница, Общ. Трън М.Ждрелото;Трън; 9ти Септември 1; Александър Стамболийски Атанас Ботев 21; Китка Мах.Китка Мосаловска 11а; Петко Д. Петков 22; Яким Тошков 7, 8;Петачинци, Банкя, Мах.Мъниш(С.Врабча) /работа по съоръжения на ЕСО/

На 14.10.2016 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  С.Костуринци

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на цената на един градски разговор според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком или посетете сайта www.cez-rp.bg. Вече можете да се възползвате и от уникалното ново онлайн приложение „Планови ремонти и аварии“ на m.cez.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

Be the first to comment

Leave a Reply