Топлофикация Перник ограничава въглищата, започва да работи с биогориво

Топлофикация Перник изпълнява ангажимента си за производството на чиста енергия

Предприятието ще работи с природен газ и биогорива, за да ограничи въглищата.

Като социално-отговорно предприятие и един от големите работодатели в района сме си поставили целта да произвеждаме зелена енергия от чисти горива. Имаме намерение да намалим количеството използвани твърди изкопаеми горива чрез въвеждане накъм природен газ и биогорива в микса.“, заяви изпълнителният директор на „Топлофикация Перник“ инж. Чавдар Стойнев. Инж. Стойнев поясни, че в момента се извършват финалните тестови изпитания на новите съоръжения, които ще произвеждат енергия от природен газ, които предхождат внедряването в експлоатация.

Изпълнителният директор заяви, че извън отоплителния сезон имат намерение да преустановят напълно използването на въглища. Инж. Стойнев посочи, че работят и по намаляване и пълно премахване на твърдите изкопаеми горива по време на отоплителния сезон.

Инж. Чавдар Стойнев коментира, че планират да инвестират допълнително в мощности на природен газ. „Планираме да произвеждаме енергия и от биогаз. Това е нов проект, по който тепърва ще започнем да работим. Той е част от енергийната трансформация на „Топлофикация Перник“.“, поясни инж. Стойнев. Според директора, целият енергиен сектор може да се модернизира по европейски модел като чрез проектите си, дружеството доказва това.

С поглед към бъдещето, Директорът на „Топлофикация Перник“ обясни, че биомасата, от която е произведен биогазът, включва всички органични материали, синтезирани от растенията.

Според изпълнителния директор сред основните ангажименти на всеки бизнес е да допринася за създаването на един по-добър свят. Той подчерта, че ще продължават да си поставят високи цели за опазване на околната среда и грижата за хората, за да се създаде по-добър свят за идните поколения.