Клиентите на Топлофикация Перник допринасят за намаляване на изсичането на гори

Това каза инж. Чавдар Стойнев, директор на „Топлофикация Перник“

С редуциране на консумацията на хартия ще запазим ценни природни ресурси, ще се намали замърсяването на водите и ще се спести излишен разход на енергия.

„Клиентите на „Топлофикация Перник“ вече могат освен да проверят сметките си през сайта на дружеството, но и да заявят получаване на електронна фактура.“, напомни инж. Чавдар Стойнев, директор на топлофикационното дружество.

Той посочи, че в интернет страницата на предприятието е достъпно за сваляне и попълване заявлението за Е-фактурата.

Директорът на предприятието обясни, че за преминаване към Е-фактура е необходимо потребителите да попълнят трите си имена, актуален имейл за обратна връзка, адрес и телефон, както и абонатния номер и пин код. Инж. Чавдар Стойнев заяви, че след изпращане на молбата, клиентите ще получат имейл за изпълнение на желаната от тях услуга.

По думите на инж. Чавдар Стойнев процедурата за преминаване към електронна фактура е максимално опростена. Той уточни, че ако в един момент потребителите решат отново да се върнат към хартиената фактура, могат да го направят по същия начин като попълнят заявление, с което се отказват от електронната си фактура.

Изпълнителният директор на топлофикация в Перник посъветва клиентите да не отлагат преминаването към Е-фактура, защото с нея те помагат за опазването на природата.

„Като социално-отговорно дружество за нас водещ приоритет е подобряването на въздействието върху околната среда с всяка наше действие.“ заяви инж. Стойнев.

Той посочи, че ако редуцираме консумацията на хартия, ще запазим ценни природни ресурси, ще се намали замърсяването на водите и ще се спести излишен разход на енергия.

Инж. Чавдар Стойнев подчерта, че с Е-фактура от „Топлофикация Перник“ клиентите си гарантират бързина, удобство, сигурност. Той посочи, че абонатите получават желаната информация безпроблемно и лесно, вместо да я издирват измежду стотици ненужни хартиени фактури, което от своя страна спестява от тяхното време.

„Електронните фактури са валиден, електронно подписан, данъчен документ, който е напълно идентичен с хартиената версия. Безплатна услуга изцяло в полза на клиента.“ заяви инж. Стойнев.

Коментари

коментара