„Топлофикация Перник“ осигурява екологично отопление чрез реализиране на зелени проекти

„Отоплението на парно е сред най-ефективните, икономични и екологични начини за осигуряване на топлина у дома през зимата. Над 20 000 домакинства в Перник са избрали да се възползват от услугите на топлофикация.“ заяви инж. Чавдар Стойнев, директор на „Топлофикация Перник“.

По думите му с централното топлоснабдяване освен надеждно отопление, клиентите си гарантират целогодишно използване на гореща вода.

Изпълнителният директор на „Топлофикация Перник“ посочи, че в последните години са инвестирали в редица екологични проекти, за да предоставят зелена енергия за потребителите. Той обясни, че над две години работят усилено в посока монтажа и внедряването в работен режим на три газови конегератора.

С реализирането на проекта, ние ще подобрим значително въздействието върху околната среда и ще допринесем за по-чистия въздух в града. Инвестицията е част от екологична политика на „Топлофикация Перник“.“ заяви инж. Стойнев.

Инж. Чавдар Стойнев посочи, че в момента се извършват пробните пускове. Той уточни, че след успешното им приключване, предстои съоръженията да заработят.

Директорът на „Топлофикация Перник“ заяви, че експлоатацията на новите газови мощности ще позволи чувствително намаляване на използваните количества въглища с над 40%, което веднага ще доведе до редуциране на изпусканите емисии.

Директорът на топлофикационното дружество заяви, че през 2023 г. ще инвестират в увеличаване на мощностите, работещи на природен газ. От дружеството възнамеряват да инвестират и във въвеждането на биогаз като екологично гориво за производство на енергия.

По думите на инж. Стойнев благодарение на реализацията на зелени проекти ще осъществяват по най-добрия начин енергийната трансформация на „Топлофикация Перник“.

Според инж. Стойнев екологичните проекти не са приоритет само на развитите страни, а необходимост. По думите му благодарение на инвестициите в зелена енергия се подобрява жизненият стандарт на хората.

Директорът на предприятието заяви, че в дългосрочната им политика водеща роля има отговорна употреба на ресурси, намаляването на вредните емисии и отговорната консумация на енергия.

Изпълнителният директор на „Топлофикация Перник“ увери, че корпоративната политика по околна среда на предприятието ще продължи да бъде насочена към намаляване на отрицателните и увеличаване на положителните въздействия върху околната среда от цялостната дейност на дружеството. Той поясни, че те провеждат екологичната си политика в съответствие с националните и европейските приоритети и законови изисквания в областта на опазване на околната среда и устойчивото развитие.

Извън тези екологични проекти инж. Стойнев обясни, че ще продължат ремонтната програма на използваните в момента основни и спомагателни съоръжения, както и по топлопреносната мрежа. По думите му всяка година отделят значителен финансов ресурс за модернизация на съоръженията за пренос на топлинна енергия, както и поддържане в добро състояние на абонатните станции.

„Профилактиката и годишния планов ремонт намаляват възможността от възникване на големи аварии през зимата. По този начин ние се грижим клиентите ни да разчитат на непрекъснато топлоподаване по време на отоплителния сезон.“ заяви изпълнителният директор на „Топлофикация Перник“.