ВАЖНО за енергийното обновяване на жилищни сгради в Перник

Община Перник подготви информация и условия за кандидатстване по програма „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“. Сред основните цели са достигане на клас на енергопотребление минимум „B“, стимулиране спестяването на енергия, намаляване на енергийната бедност и подобряване на условията и качеството за живот чрез технологично обновяване и модернизиране на сградния фонд.

Всички документи са публикувани на сайта на община Перник, на страницата на регионалното министерство и на портала на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз.

Среща за допълнителни разяснения и въпроси с всички домоуправители желаещи да се включат в програма, ще бъде проведена на 20.01.2023 г. /петък/ от 17:30 в зала “Панорама”, намираща се в сградата на Община Перник.

Насоки