Директорът на Топлофикация Перник Чавдар Стойнев: Настояваме за предоговаряне

Инжинер Чавдар Стойнев, изпълнителен директор на „Топлофикация Перник“: Настояваме за предоговаряне на поетите ангажименти пред ЕК за намаляване на въглеродните емисии с 40% до 2026 г.

Топлофикационното дружество се присъедини към новосъздаденото широко обединение „Коалиция анти 40%, което ще работи за премахване на поетия ангажимент за намаляване на емисиите с 40% до 2026 година.

„Има процедурна възможност за предоговаряне или преоценка на заложените цели и мерки в Плана за възстановяване и устойчивост за намаляване на въглеродните емисии с 40% до 2026 г. Настояваме правителството да инициира срещи с Европейската комисия.“ заяви инж. Чавдар Стойнев, изпълнителен директор на „Топлофикация Перник“.

Само преди дни заедно с представители на целия енергиен сектор са създали широкото обединение „Коалиция анти 40%“. По думите му всички заедно ще работят за запазване на енергийната стабилност и независимост на България.

Изпълнителният директор на „Топлофикация Перник“ заяви, че по време за срещата, организирана от КНСБ и КТ „Подкрепа“ на 16 декември, е подписана декларация от представителите на повечето парламентарно представени политически партии, представители на местната власт в лицето на кметовете на общините част от въглищните региони в България, изпълнителните директори на почти всички топлоелектрически централи и въгледобивни мини, работодателите и синдикатите. Той посочи, че писмото е сведено до вниманието на законодателната и изпълнителна власт.

„Чрез декларацията изразяваме нашите притеснения от прибързаните и необмислени решения за намаляване на въглеродните емисии с 40% до 2026 година, поети без да е извършен цялостен анализ за последствията за икономиката на България. Надяваме се правителството в най-кратки срокове да прояви необходимата воля и желание да започнат открити преговори с Европейската комисия за отпадане на поетите ангажименти, които на практика не могат да се изпълнят без огромни ненужни и необратими щети за енергийната система и икономика на страната.“ подчерта инж. Чавдар Стойнев.

Според директора на топлофикационното дружество бързото затваряне на въглищните централи е изключително опасна и неприемлива стъпка. По думите му ограничаването на вредните емисии с 40% означава намаление с 8 милиона тона годишно.

Инж. Чавдар Стойнев заяви, че България от страна вносител на електрическа енергия, ще се превърне във вносител на ток и то на непосилно висока цена, която накрая ще бъде платена именно от бизнеса и крайния потребител. Той беше категоричен, че затварянето на въглищните централи не е нещо, което може да се реши от днес за утре – нито в рамките на 2 или 3 години.

„Без алтернативни технологични решения ефектът от наложеното орязване на емисиите при производството на електроенергия с 40% спрямо базовата 2019 г. може да се окаже непосилен. 40% намаляване на емисиите е равносилно на намаление на производството до 10,4 TWh“ подчерта инж. Чавдар Стойнев.

По думите му това е огромно намаление, което се равнява на целия износ на електроенергия на България за 2022 г. Той обясни, че това ще има пряко негативно отражение и върху заетостта в трите въглищни региона, които ще бъдат най-засегнати от зеления преход.

Инж. Чавдар Стойнев обясни, че според изчисления от енергийни експерти до 2026 година се очаква броят на заетите в добива на въглища и енергия от твърди изкопаеми горива заради зелената политика да намалее с между 12-16 хиляди души.

„До 2038 година, когато трябва да бъде преустановено изцяло производството на енергия от въглища, регионът ще загуби още между 15 000 и 18 000 работни места. „ уточни инж. Чавдар Стойнев.

Според експрта енергийният преход трябва да се осъществи по плавен и справедлив начин.

„Предприемането, на каквито и да е било действия в посока трансформация не трябва да засегнат нито икономиката на България, нито да се постави под риск заетостта на работещите в предприятията.“ подчерта инж. Чавдар Стойнев.

По думите му всички централи са стартирали изпълнението на инвестиционни проекти, целящи диверсификация на горивния микс чрез постепенна замяна на въглищата с по-екологични алтернативи.

Той посочи, че в „Топлофикация Перник“ са инвестирали над 10 милиона евро в газови когенератори, които скоро ще влязат в експлоатация.

Инж. Чавдар Стойнев уточни, че са депозирали и поредното инвестиционно намерение, целящо подобряване на екологичните показатели на дружеството, а именно допълнително закупуване на съоръжения за производство на енергия от природен газ. По думите му реализирането на всички тези зелени проекти ще доведе до подобряване на въздействието върху околната среда.

Изпълнителният директор на „Топлофикация Перник“ беше категоричен, че увеличаването на дела на природния газ за сметка на използваните въглища ще осигури чиста топлинна енергия за клиентите и недопускане на употребата на горива за битово отопление с неясен произход и качество.