СКАНДАЛ! Общински съветник от Перник ГЛАСУВАЛ в конфликт на интереси. КПКОМПИ удари Десислав Аспарухов, бил директор в мината, а гласувал имоти на Общината в ЧАСТЕН ИНТЕРЕС

Комисията за противодействие на корупцията в България КПКОМПИ е устанолива конфликт на интереси в Общински съвет Перник, научи zaPernik.com.

Според решеннието, общинския съветник Десислав Аспарухов е гласувал в конфликт на интереси. Десислав Аспарухов е гласувал за Общия устройствен план на Перник, чиито имоти засягат и мината в Перник, където работи на частно.

КПКОНПИ отсъжда:

Съгласно чл. 56 от ЗПКОНПИ, лице, заемащо висша публична длъжност, няма право
при изпълнение на задълженията си да гласува в частен интерес.

Безспорно, от представените доказателства се установи, че Десислав Аспарухов е
упражнил свое правомощие във връзка със заеманата от него висша публична длъжност, като
е гласувал „за“ приемането на Решение № 861 по Протокол № 9/23.06.2022 г. на ОбС П., с
което се одобрява проект за изменение на Общ Устройствен План на Община Перник.

Както бе посочено по-горе в настоящото решение, предметът на дейност на дружеството, в което работи Аспарухов е свързан с добив и обогатяване на кафяви каменни въглища, вътрешно и външнотърговска дейност и в тази връзка дружеството безспорно има частен интерес от промяна на предназначението на поземлените имоти, предмет на Решение № 861 по Протокол №
9/23.06.2022 г. на ОбС П.. Въпросните поземлени имоти са с предназначение земеделски земи
и гори, като след решението на ОбС П. предназначението им се променя в такова за добив на
полезни изкопаеми, производствени нужди или на земеделски земи с допустима промяна на
предназначението, което кореспондира с предмета на дейност и търговския интерес на „***“
ЕООД.

Решението на КПКОМПИ предстои да се жали пред две съдебни инстанции. Ако остане в сила, Десислав Аспарухов ще бъде отстранен от общинския съвет, ще бъде накаран да връща заплатите си от момента на установяване на конфликта и няма да има право да се кандидатира за нови избори в срок от 1 година.

Ще се боря. Ще обжалвам решението„, бяха първите думи на общинския съветник Десислав Аспарухов пред zaPernik.com.

Коментари

коментара