Чавдар Стойнев: Работим за модернизацията на „Топлофикация Перник“ чрез реализирането на зелени проекти

Инвестираме в бъдещето на предприятието чрез нови технологии, алтернативни горива и откриване на още работни места

„Инвестиции в подобряване въздействието върху околната среда, поддържане на доброто техническо състояние на съоръженията за пренос на топлинна енергия и поставяне на клиента в центъра на цялостната политика – това сме заложили в нашата стратегия за устойчиво развитие и модернизация през следващите години.“, заяви инж. Чавдар Стойнев, изпълнителен директор на „Топлофикация Перник“. По думите му целите пред екипа на топлофикационното предприятие ще бъдат постигнати с помощта на управление, основано на прозрачност и последователност. Той посочи, че имат поет ангажимент за осъществяване на енергийната трансформация на дружеството, който ще изпълнят съгласно европейската и българска екологична политика.

Изпълнителният директор коментира, че за подобряване на въздействието върху околната среда, имат намерение да реализират редица зелени проекти. Като пример за екологична инвестиция инж. Чавдар Стойнев посочи преминаването към производство на енергия от природен газ.

До края на годината се очаква да бъдат включени в работен режим трите газови конегератора – важен проект, върху който целият екип на „Топлофикация Перник“ насочихме усилия през последните три години. Основната цел на инвестицията ни е намаляване на използването на въглища и осигуряване на топлинна енергия от алтернативни горива.“, заяви инж. Стойнев.

По думите му при изгарянето на природен газ се отделят 3 пъти по-малко въглеродни емисии в сравнение с твърдите изкопаеми горива.
природа и подобряване на качеството на въздуха.

Той коментира, че за постигане на още по-екологично производство на енергия имат намерение да инвестират в още два допълнителни газови когенератора. Той посочи, че по този начин ще успеят още по-ефективно и бързо да намалят дела на използваните въглища.

Изпълнителният директор на един от големите работодатели в Пернишко коментира, че са подготвили и инвестиционно намерение за производство на топлинна енергия от биогаз. По думите му реализирането на инвестицията е поредната стъпка към подобряване на въздействието върху околната среда.

Той заяви, че те работят в посока не само осъществяване на енергийната трансформация на предприятието, но и запазване и откриване на нови работни места в бъдеще. Според него именно производството на чиста енергия ще даде възможност за увеличаване на заетостта в сектора им и в частност в централата. Инж. Стойнев уточни обаче, че е необходимо да се помогне на учебните заведения да подготвят кадри, които да са подготвени за пазара на труда.

„Енергетиката все повече се развива, но в същото време е много трудно да се намерят работници с правилните квалификации. Смятам, че уменията като управление на проекти и проектиране занапред ще бъдат едни от най-търсените, вкл. и в нашето предприятие. Имаме намерение да реализираме големи инвестиции именно с помощта на дългогодишните ни кадри, но и с наемането на млади хора, със знания, свързани с новите технологии и алтернативни горива.“, посочи инж. Стойнев.

Изпълнителният директор на „Топлофикация Перник“ допълни, че пазарът се разраства и трябва да се гарантира, че има подходящите специалисти.

По думите му именно по тази причина е наложително запазването на базовите мощности, каквито за България за въглищните централи. „Усилията за постигането на амбициозните цели на Европа трябва да бъдат насочени към модернизация, а не към закриване.“, категоричен беше изпълнителният директор на „Топлофикация Перник“.