Пет училища в Перник искат освобождаване от такса „Битови отпадъци“, сред тях е и неизползваемата сграда на Техникума „Гагарин“ с 21 000лв. борч

Да бъдат освободени от такса „Битови отпадъци“ (ТБО) училищата в община Перник, които са на подчинение на Министерството на образованието и науката (МОН), настояват техните директори в писмо до Общинския съвет, съобщиха от институцията. 

Пет са държавните професионални гимназии и дължат общо 88 700 лв. В сумата влизат и 21 000 лв. за закритата Професионална техническа гимназия „Юрий Гагарин“, независимо че сградата е неизползваема.

Община Перник е приела механизъм по отношение на ежегодно дофинансиране на делегираните бюджети на общинските училища със средства, които покриват разходите им за такса „Битови отпадъци“. Това не се случва с училищата, които са на подчинение на МОН. За предходни години те също биват освобождавани от ТБО с решение на Общинския съвет.

В бюджетите на петте непрофесионални гимназии не са предвидени средства за заплащане на такса „Битови отпадъци“. Те са непосилни за училищата и заплащането им би довело до рязко ощетяване на бюджетите им, твърдят директорите. Според тях неиздължаването на налога води до прогресивно натрупване на лихви, невъзможност за кандидатстване по проекти, лишаване на колективите от допълнителни заплащания и др.

Учениците, учителите и служителите живеят, учат и работят в Перник и не бива да бъдат поставяни в различни условия от тези в общинските училища, убедени са директорите.

Искането ще бъде гласувано на заседание на Общинския съвет утре./БТА

Коментари

коментара