Близо 2 милиона лева отиват за почистване и зимно поддържане в Перник

Община Перник залага 1 667 016,43 лв. за метене, миене и зимно поддържане на площади, алеи, паркови територии, училища и детски градини и гробищни паркове, съобщи БТА, позовавайки се на администрацията.

Още 225 542,81 лв. са предвидени за метене, миене и зимно поддържане на улични платна и почистване на битови отпадъци на сервитутни зони на общински пътища. Основна част от разходите са насочени към повишаване на качеството и разширяване на поддържаните площи.

Услугата по сметосъбиране и сметоизвозване е подобрена чрез въвеждането на автоматизирана сметосъбираща система на повечето места от територията на общината. Налични засега са 907 контейнери от тази система в Пернишко. Догодина ще бъдат поставени и в квартал „Драгановец“ в областния център, селата Вискяр, Селищен дол, Ярджиловци, Богданов дол, Студена, Люлин, Планиница, Лесковец и Дивотино. Предвидени са по-големи, но по-компактни съдове с подобрени функции за съхранение, отваряне, затваряне, защита от разпиляване и течове и др.

На територията на общината са разположени и 12 197 пластмасови кофи тип „Мева“ с вместимост 120 литра. Заредени с контейнери тип „Бобър“ са шест населени места, пет пернишки квартала, гробищните паркове, промишлените зони, ТЕЦ „Република“, като общият им брой възлиза на 1496. За догодина са заложени и 92 500 лв. за изграждане на 24 бетонни площадки за едрогабаритни и зелени отпадъци.

На 19 декември е насрочено обществено обсъждане на план-сметката за разходите през 2023г., необходими за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа, или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване в община Перник.

Коментари

коментара