Областният управител на Перник внесе в парламента поправка: Децата като Сашко, да са осигурени с държавни GSP-и

Областният управител на Перник Людмил Веселинов внесе в Народното събрание предложения за поправки в българските закони, с които деца от аутистичния спектър, с емоционални и поведенчески разстройства, с комуникативни нарушения и други да бъдат оборудвани с проследяващи средства, осигурени от държавата.

Целта – повече никога това, което се случва със Сашко, да не се случи на друго дете.

Подробности от областния управител Людмил Веселинов:

Изчезването на 12-годишния Александър Цветков от град Перник обедини по един трогателен и мащабен начин цялата нация и в същото време постави за разрешаването на дневен ред много въпроси и наболели проблеми. Местната власт, силите на реда, както и хиляди доброволци денонощно със собствени сили и средства се включиха в акцията. Подобно нещо не се е случвало в Пернишка област, а може би и в цялата страна.

Като Областен управител на област Перник, обаче, няма как да не се запитам какво още на първо време можем да направим всички ние, за да не се случва това повторно.

Вече съществува инициатива на Столичния общински съвет за безвъзмездно предоставяне на проследяващи устройства за деца и младежи със специални образователни потребности (СОП), но считам, че тук е ролята и мястото на държавата да изведе решението в единна държавна политика за цялата страна.

В тази връзка, с настоящето предложение, настоявам за неотложното разглеждане и внасяне на законодателна инициатива в Закона за хората с увреждания, Правилника за прилагането му и друга специална допълваща нормативна уредба с цел безвъзмездно предоставяне на проследяващи устройства за деца и младежи със специални образователни потребности (СОП). В тази категория попадат деца от аутистичния спектър, с емоционални и поведенчески разстройства, с комуникативни нарушения и други. За тях може да се предвиди ползването на два вида устройства – едните, които са тип часовник и другите, които могат да се закачат на подходящи за деца места.

Инициативата ще доведе до максимално бързо намиране на децата при отдалечаване от обичайната им среда. Всички разходи, включително за месечните такси към мобилния оператор, да се поемат от държавата. Идеята е да се даде възможност и на децата и младежите със СОП да получат безплатно устройство, за да се осигури повече безопасност за тях и повече спокойствие за техните родители.

Коментари

коментара