ЕРМ ЗАПАД продължава да събира данни за географската информационна система в Перник

Проектът е част от стратегията на дружеството за модернизация на мрежата

ЕРМ Запад продължава проекта за събиране на масиви от данни за енергийните съоръжения и оборудване на територията на град Перник. Очаква се реализацията на проекта да продължи до 25 ноември 2022 г.

Целта е да се допълни и актуализира географската информационна система (ГИС) на дружеството, както и да се създадат IT инструменти за гарантиране на точност на информацията.

Изпълнението на проекта ще намали времето за реакция при аварийни ситуации и ще даде възможност за по-бързо откриване и предотвратяване на аварии, ще съкрати сроковете за присъединяване и предоставяне на техническа информация за енергийните съоръжения на клиентите.

Успешната реализация на проекта налага да бъдат извършвани планирани прекъсвания на електрозахранването, за които потребителите в съответните райони могат да се информират чрез сайта на ЕРМ Запад в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.

За да се осигури безопасна работа на служителите ще бъдат извършвани кратковременни оперативни превключвания с продължителност не повече от 5 минути през нощта в интервала между 02:00 ч. и 05:00 ч., когато се регистрира най-ниско потребление на електроенергия.

ЕРМ Запад поднася своите извинения на клиентите за причинените временни неудобства.

Коментари

коментара