Един пернишки политик е проспал Минна дирекция през 2004 година

Областният управител на Перник Людмил Веселинов обяви в отворено писмо, че един общински съветник е проспал сградата на Минна дирекция през 2004 година и тя е отишла в ръцете на Ковачки, вместо да остане на перничани. Писмото на областния управител бе прочетено на заседание на Общински съвет днес. 

„Но в залата на Общински съвет Перник има човек, който през 2004 г., когато сградата на Минна дирекция е ‘‘продадена‘‘ на частник, не е предприел действия от името на държавата. И може би е добре да се замислим, макар и късно, да понесе политическата си отговорност за своите действия или бездействия, които ни докараха до днешния ден.“, се казва в писмото.

СПРАВКА ПРЕЗ 2004 ГОДИНА

Агенцията за приватизация (АП) продала мини Открит въгледобив ЕАД – Перник, за 5.4 млн. лв. на търг с явно наддаване, който се провел на 27 юли 2004. Купувачът е софийската фирма Корникон ООД, чийто консултант Христо Ковачки още тогава има сериозни позиции в енергийния сектор.

Но областен управител на Перник (човекът, който представлява държавата пред перничани) е бил Димитър Колев. И той не е направил нищо по темата, да се направи така, че сградата на Минна дирекция да се извади от пакета за приватизация и да бъде запазена на перничани. Като областен управител Димитър Колев не е предприел нищо, за да запази най-хубавата сграда на Перник в ръцете на перничани.

Днес, Димитър Колев е председател на Общински съвет на Перник. А новият областен управител Людмил Веселинов го призова да поеме своята политическа отговорност.

Пред „За Перник“ общински съветници споделиха, че темата с оставка на председатля Димитър Колев е все по-отворена. Ако той сам не подаде оставка, се събира мнозинство от съветници, с център около общинския съветник Милан Миланов, готово да гласува оставката на Димитър Колев на 27 октомври 2022 година, когато е следващото заседание на Общински съвет.

Следим темата!

Ето цялото обръщение на новия областен управител Людмил Веселинов:

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР.ПЕРНИК И ГРАЖДАНИТЕ

Относно: Спасяването на сградата на Минната дирекция в гр. Перник

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, ГРАЖДАНИ

Намираме се в исторически момент за Перник, в който най – голямата емблема на града е обявена за публична продан – Минната дирекция. Това се случва при огромен обществен интерес и обявени кратки срокове за провеждане на търг на 26 октомври 2022 г. Надявам се , че виждате обществена та реакция и огромната енегрия по казуса. Около десет хиляди подписа са събрани в подкрепа на тази сграда и са входирани в Министерския съвет. Ръководството на Община Перник в лицето на кмета г-н Станислав Владимиров изяви желание тази културна ценност да стане общинска. Тоест да попадне в патримониума на гражданите на Перник. Какво направи Областната администрация за тези броени дни?

Случи се прецедент! Преодоляхме една изключително дълга и тромава процедура. В спешен порядък, само за ден, в Специализирания експертен съвет по опазване на недвижимите културни ценности на 10 октомври 2022 г. като извънредна точка от дневния ред – променихме статута на сградата на Минна дирекция в недвижима културна ценност с национално значение. Това се случи благодарение на светкавичната реакция на министъра на културата професор Велислав Минеков и директора на НИНКН арх. Петров. Този специализиран орган оцени по достойнство предложението и се произнесе единодушно. Уважаеми общински съветници, информирам Ви, че тази сграда е вече национална ценност.

Вие осъзнавате историческата отговорност на местния парламент, който е изправен пред решението да поправи грешките, допуснати в историята. Надявам се , че решението , което ще вземете, ще бъде мъдро. То е във Вашите ръце и касае, както Вашите предци, така и Вашите деца!

В момента, когато четете това писмо, аз се намирам в Министерския съвет на Република България, заедно с кмета на Община Перник г-н Станислав Владимиров, като сме се ангажирали с не леката задача да помогнем в решаването на този исторически въпрос за нашия град. Всички институции са ангажирани с нашата болка. Желанието на перничани е голямо, да си върнем тази величествена сграда, но възможностите на Общината са ограничени. Енергията, която получихме е огромна, защото тази кауза се превърна в кауза на всички политически сили и отговорността пред всички нас стои! Ако успеем заедно в начинанието, това ще вдъхнови и други градове в България!

Но в залата на Общински съвет Перник има човек, който през 2004 г., когато сградата на Минна дирекция е ‘‘продадена‘‘ на частник, не е предприел действия от името на държавата. И може би е добре да се замислим, макар и късно, да понесе политическата си отговорност за своите действия или бездействия, които ни докараха до днешния ден.

С уважение:

ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

НА ОБЛАСТ ПЕРНИК

 

Коментари

коментара