Близо 100 перничани се срещнаха с работодатели в Перник

На 21.10.2022г. Дирекция „Бюро по труда” гр. Перник организира и проведе Трудова борса в сградата на Общински Младежки дом в град Перник. Борсата бе открита в 10.00 ч. от г-н Росен Симеонов директор на Дирекция „Бюро по труда” гр. Перник.

В борсата взеха участие 94 търсещи работа лица и 13 фирми от Област Перник и София от следните браншове: производство на електрически съоръжения, производство на фармацевтични и козметични продукти, производство на изделия от стомана, търговия, ресторантьорство и обслужване в социални домове, услуги, отбрана и сигурност.

Дирекция „Бюро по труда” гр. Перник осигури специален щанд за запознаване на посетилите събитието търсещи работа лица с възможностите за работа в чужбина и работните места, заявени в сайта за работа в Европа EURES.

Работодателите бяха запознати с начините за търсене на работници от ЕС.
Присъстващите на борсата работодатели заявиха 53 СРМ. Борсата премина при добра организация, като беше осъществен директен контакт на търсещите работа лица с работодатели от различни браншове и предоставена възможност за договаряне сключването на трудови договори.

14 от търсещите работа бяха поканени от работодателите да депозират допълнително документи с цел постъпване на работа.

Коментари

коментара