По 1 107 автомобила на час преминават през най-натовареното кръстовище в Перник

По 1 107 автомобила на час преминават през най-натовареното кръстовище в Перник, съобщиха от общината. То е разположено в кв. „Иван Пашов“ и свързва източните квартали на града с централната градска част. Кръстовището е основно за включване на потока към скоростната магистрала на Перник, която е част от пътя София – Радомир – Кюстендил. Интензивността на трафика е целогодишна, преобладават леките автомобили – 941 на час.

Във вътрешността на града най-натоварен автомобилен трафик се наблюдава на ул. „Отец Паисий“ при Изчислителния център. Средно на час в тази част на града преминават по 1073 автомобила, в т.ч. лекотоварни – 987, тежкотоварни и автобуси на градския транспорт- 86.

В кв. „Иван Пашов“ се предвижда да бъде изградено кръстовище за кръгово движение, коментира за БТА Адриан Скримов – завеждащ „Връзки с обществеността“ в община Перник. В района на Изчислителния център се надяваме движението „да се отпуши“, след като обособим кръгово кръстовище и на спирка „Шахтьор“, допълни Скримов. По думите двете кръгови кръстовища ще облекчат трафика в центъра на Перник.

Община Перник има добре развита мрежа от първокласни, второкласни и третокласни пътища. През територията ѝ преминават 112,15 км пътища от републиканската пътна мрежа, като най-голямо значение за транспортните връзки на града има главен път Е-79. Перник разполага с гъста улична мрежа, която основно е вътрешноквартална./БТА