Удължиха услугата „топъл обяд“ за хора под прага на бедността в Перник

Община Перник удължи услугата „Топъл обяд“, която се осигурява за хора без доходи или с такива под прага на бедността, които са обект на социално подпомагане. 

Капацитетът на услугата е 120 души. От началото на проекта през януари 2021 г. досега те ежедневно получават топла храна“, каза директорът на дирекция „Хуманитарни дейности“ в община Перник д-р Татяна Вангелова.

Тя добави, че храната се осигурява със средства от Агенцията за социално подпомагане.

„Услугата е безплатна и водещ критерий за осигуряването й е степента на уязвимост и лишения на нуждаещите се. В допълнение се предоставят и съпътстващи мерки, които минимизират рисковете от социално изключване“, каза още д-р Вангелова.

Програмата „Топъл обяд“ е естествено продължение на обществената трапезария, която бе реализирана през 2020 г.