Областният управител на Перник Людмил Веселинов на работни срещи из общините

Тази седмица продължиха работните срещи на областния управител Людмил Веселинов и зам.-областния управител Илинка Никифорова с кметовете на община Радомир и община Земен.

Заедно с кмета на община Радомир бяха обсъдени възможностите за участие на организации и фирми от общината в процедурата „Технологична модернизация“ към Националния план за възстановяване и устойчивост. Целта е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на малките и средни предприятия. Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятията от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие на предприятията чрез цифровизация на производствените процеси.

С кмета на община Земен се проведоха разговори за реализирането на различни проекти, свързани с подобряване условията на живот в общината. Специално внимание бе отделено на перспективата за развитие на Земен като привлекателна туристическа дестинация. Общината има забележителни природни и антропогенни ресурси като Земенския манастир и дефилето на река Струма, които могат да бъдат разработени като обединен туристически продукт. Включването на този потенциал на община Земен в интегриран туристически продукт, който да обединява общините от Пернишко, би дал начален тласък в развитието на културен, поклоннически и събитиен туризъм в областта.

Целта на работните срещи е централната власт, в лицето на областния управител да се запознае на терен с проблемите на местните общински администрации, с техните нужди и предстоящи проекти. По този начин може да се окаже методическа помощ чрез различни средства от страна на Областна администрация Перник.

Коментари

коментара