Кабинет на ЕКРАННИ ДЕЦА® отвори врати в гр. Перник

Кабинет на ЕКРАННИ ДЕЦА® отвори врати в гр. Перник

ЕКРАННИ ДЕЦА® е проект на Център за приложни невронауки ВЕЗЕНКОВ. Това е първата и единствена научна организация у нас, която адресира проблема на екранната зависимост при децата, провеждайки апаратурни изследвания на мозъка и нервната система, и на тази база – програми за превенция и терапия.

Oще от старта на партньорска програма през 2022 ЕлЕВАл център за изучаване на немски език, личностно и детско развитие отваря кабинет в страната – в гр. Перник. В кабинета се извършва оценка, превенция и терапия на екранна зависимост при деца от терапевт, преминал специализирано обучение по терапия на екранна зависимост на деца към Център за приложни невронауки ВЕЗЕНКОВ.

Центърът се намира на ул. Райко Даскалов 4, ет. 2, офис 8.

Защо говорим за екранна зависимост и какви са нейните симптоми?

Екранната зависимост при децата може да се разглежда като нарушение във функционирането на детския мозък, което компрометира като цяло неговото развитие.

За децата екраните се превръщат от инструмент на развитие  на умения и способности в реалния живот – във виртуална среда на развитие. И тази среда действа като един мощен, завладяващ и безконкутентен заместител на естествените потребности на детето, който задоволява неговите нужди по един непосредсвен начин, без да се изисква да се полагат каквото и да е усилия.

Какви са преките последствия на прекомерната употреба на екранни устройства:

  • изоставане в развитието на детския мозък
  • регрес на мозъчни функции
  • когнитивни дефицити /влошени памет, внимание, концентрация, осмисляне на пресъздаване на концепции/
  • ригидност на нервната система, съответно на способностите за учене
  • „депресивно“ /както при депресия/ функциониране на мозъка и нервната система
  • езикови дефицити

Наблюдава се подценяване на проблема от страна на родители и институции. Много хора все още не знаят, че екранната дейност в детска възраст е способна да причини увреда на нервната система и мозъка и да компрометира детското развитие.

Решението

Този проблем има решение – синдомът на екранната зависимост може да бъде успешно терапевтиран с биофийдбек тренировки, провеждани в кабинетите на ЕКРАННИ ДЕЦА®.

Невротренингите с биологична обратна връзка (биофийдбек), са мощен и засега единствен инструмент за възвръщане на нервната система към нейните естествени способности, преодоляване на симптомите, а оттам и към цялостно здравословно функциониране на детския организъм.

Какви са стъпките на лечение

За едно успешно справяне с проблема на екранната зависимост е необходимо да се изминат няколко стъпки:

  1. Най-напред да се запише час за оценка на нервната система на детето – това ще позволи да се определи степента на тежест на проблема и да се насрочи програма за превенция или терапия.
  2. Паралелно с това е препоръчително родителите да се включат в т.нар групи за родители, които периодично се организират в кабинета. Тези групи за родителите представляват обучителни срещи, под формата на лекции и дискусии, в които родителите биват запознати със:
·       Методи за превенция на екранната зависимост
·       Ранно разпознаване на симптоми
·       Влиянието на различни фактори за развитие на екранна зависимост
·       Какво представлява терапията на екранна зависимост
·       Семейна и извънсемейна подкрепа на детето по време на терапия
·       Как да спрем прекомерната употреба на екраните
·       Насоки и съвети как родителите да се справят с конкретното дете и конкретните прояви
  1. Следващата стъпка е назначаването на самата програма за превенция или за терапия:

Програма за превенция

Програмата за превенция позволява на детето да се научи на ефективна саморегулация, да опознае собствения си организъм, специфики в дейността на нервната си система и да ползва екраните по безвреден начин.

Програмата продължава 3 месеца, с провеждане на сесии веднъж седмично.

Програма за терапия

Терапията на екранна зависимост протича в следната последователност:

·       Невротерапия и невротренинг, за функционално възстановяване на нервната система, включително и функционирането на кората на мозъка
·       Невротерапия на зависимостта /”отвръзване” на механизмите на зависимостта/
·       Невротерапия за преодоляване на съпътстваща телесна симптоматика
·       Невротренинги за устойчивост на нервната система по време на участие в екранна дейност
·       Постепенно включване във все по-вече “живи” активности като общуване и движение в реална среда
·       Постепенно намаляване на екранното време за сметка на дейности в реалността
·       Постепенно превръщане на екранната дейност в инструмент за постижения в реалния живот

Програмата продължава от 4 до 6 месеца, с провеждане на сесии веднъж седмично

А ако искате да научите повече по темата и желаете да бъдете в течение на всичко около проблематиката на екранната зависимост можете да се присъедините към специално създадена във Facebook група: Екранни деца – Screen children – град Перник, можете да пишете на [email protected] или да се обадите на тел. 0898502600 – тераневт за ге. Перник – Елена Петрова.