Над 7 милиона лева за зимно поддържане на Перник

5 955 318 лева без включен ДДС или 7 146 381 лева и 60 стотинки с ДДС е прогнозната стойност за поддържане на републиканските пътища на територията на Областно пътно управление-Перник за зимен сезон 2022/2023 година, съобщават от Агенция “Пътна инфраструктура”.

За зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища в региона е обявена обществена поръчка. Изпълнението на дейностите включва зимно поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации, целящи незабавно възстановяване на минимално ниво на обслужване след възникване на аварийни ситуации (свлачищни явления, срутвания, изравяния, лавини, ситуации в резултат на бедствия, авария и/или природни явления и други). Продължителността на дейностите ще е 7 месеца.

Обявената поръчка е по ускорена процедура, за да се подсигури предстоящия зимен сезон. Индикативната стойност на поръчката е определена съобразно бюджета на Агенция “Пътна инфраструктура”.