Полицейски инспектори обикалят по селата

ОДМВР – Перник с постоянни мерки за превенция на битовата престъпност в малките населени места.

Един от основните приоритети в работата на полицейските служители от региона е превенция на битовата престъпност като цяло и в частност в малките населени места. Мярката е и в изпълнение на разпреденото от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за противодействие на този вид закононарушения.

Ежемесечно се изготвят графици и се сформират мобилни екипи за срещи с жителите на малките населени места.

В тях са включени служители от Охранителна полиция, Криминална и Икономическа полиция. Преди срещите се установяват контакти с кметовете и кметските наместници, като се уточняват часовете на посещение, които са най-удобни за местното население.

Чрез местните управници се установяват и изготвят списъци на самотно живущи възрастни хора. Полицейските инспектори или така наречените районни инспектори при посещение на населените места правят периодични срещи с тези хора. С всички кметове и кметски наместници е установена така наречената къса телефонна връзка, като са им предоставени телефонни номера на оперативните дежурни части и на съответните полицейски инспектори.

Целта е да се подават периодично сигнали за нередности, нарушения или извършени престъпления.

Основните проблеми които се поставят на срещите с мобилните екипи са от рода на това, че няма сигнали на мобилните оператори в някои населени места, пътищата са в лошо състояние и липсва междуселищен транспорт. Тези проблеми не са от компетентността на полицейските служители, но при срещите с кметовете на общини се провеждат разговори за евентуалното им решаване.

Едни от последните посещения на населени места са в община Трън.

На 11 август, мобилни екипи са посетили селата Велиново, Милкьовци, Врабча, Ездимирци и Банкя. И тук основните проблеми на живущите са липсата на покритие на мобилните оператори, лошо състояние на пътищата към от селата и липсата на обществен транспорт.

Следващите срещи са днес, 18 август, в населени места от община Земен – селата Блатешница, Пещера, Жабляно, Дивля и Враня стена.