Перник започва да събира пластмасови бутилки за рециклиране

Перник е поредният град, който се присъедини към кампанията „Искам да съм полезен… Рециклирай ме!“ и ще събира разделно пластмасови бутилки заедно с над 19 други населени места в страната.

С включването си, Община Перник прави поредната стъпка в изпълнение на Общинската стратегия за младежта и по-конкретно насърчаване на младите хора към доброволчество и опазване на околната среда.

Кампанията е част от проекта „Партньорство за красива и чиста България“ на сдружение „BG Бъди активен“. Арт инсталацията „Шишеяд“ вече е поставена при сцената в градския парк.

Това място е привлекателно за младите хора в Перник и е разпознато като неформално младежко пространство. Едновременно с поставянето на Шишеяда ще бъде изградена специализирана информационна точка, на която ще се разпространява актуална младежка информация„, каза Мартин Жлябинков, секретар на Община Перник.

Освен това администрацията предвижда там да бъде монтирано и съоръжение за събиране на празни стъклени бутилки.

Поставили сме си за цел да повишим информираността и ангажираността на младите хора в опазването на околната среда и да им създадем навици за разделно събиране на отпадъци като сформираме отговорно поведение у тях към средата“, допълни Жлябинков.

„Младите хора са тези, от чиято култура зависи бъдещето на градовете. Важно е те да бъдат ангажирани с различни дейности свързани с почистване и облагородяване на междублоковите пространства, разделното събиране и оползотворяване на отпадъци и рециклиране, с което те ще спомогнат за създаването на по-чиста градска среда. Подкрепяме напълно идеята именно младежите в Перник да бъдат основен двигател на кампанията и сме сигурни, че чрез подобни кампании имаме шанс да създадем по-добри навици за опазване на чистота в града, особено сред по-младите хора.“, каза Ласка Ненова, основател на сдружение BG Бъди активен.

Като партньор на кампанията „Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“ през 2022-ра се присъедини и Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България, а целта която са си поставили организаторите, е да бъдат събрани 20 000 кг пластмасови бутилки, които да бъдат предадени за рециклиране.

Към момента в кампанията са се включили над 25 населени места, в които Шишеяд гостува на различни партньорски организации – общини и учреждения, НПО формирования, бизнес организации.

Коментари

коментара