Минералната вода в Рударци потича по чешмите на хората

Два минерални извора в село Рударци, изтичащи свободно в дерето, ще бъдат включени във водопроводната мрежа на населеното място, съобщи Людмила Симеонова – главен експерт в община Перник. Изливащото се водно количество от двата сондажа е с дебит съответно 1,95 л/сек. и 2,80 л/сек. То ще бъде присъединено във водопроводната мрежа на Рударци и ще се смеси с постъпващата вода от Витоша, обясни кметът на населеното място Богдан Богданов, цитиран от БТА. По думите му допълнителното водно количество ще позволи да се захранят още 400-500 домакинства.

Системата ще работи само през лятото, когато живеещите в Рударци надхвърлят 8 000 души и във високата зона водата не достига. Досега минерална вода не е въвеждана в домовете на хората, тя е свободно течаща на няколко чешми в селото.

Община Перник е получила всички необходими разрешителни и е обявена процедура за изпълнител, посочи Симеонова. По предварителни разчети ще са необходими 142 500 лв. без ДДС.