Последни думи на Кирил Стоев към перничани като областен управител на Перник

О Т Ч Е Т
на Кирил Стоев – областен управител на област Перник
за периода от 17 януари 2022г. до 04 август 2022г.

Уважаеми госпожи и господа,
Уважаеми жители на област Перник,
Приех огромната отговорност и предизвикателство да бъда областен управител на област Перник на 17 януари тази година. Знаете, всички, преди това работата ми в период за около 17 години беше свързана със създаване на софтуерни продукти в американска компания, ситуирана с изнесен офис в България.

Защо казвам това – по отношение на имиджовото разпознаване с моя екип работихме изключително много в тази посока. Като успех за изминалите 6 месеца, мога да отбележа, че съм в добър диалог с представителите на всички институции, местни власти,  неправителствено организации, местни и регионални медии. Това ми даде една основа за добър хоризонт по отношение на изпълнението на политиките и дейностите ми в качеството ми на областен управител.

Едно от основните неща, които предприех още при стъпването ми в длъжност е да променя модела и цялата ми работа като областен управител да бъде публична и видима от жителите на региона – редовни брифинги с представителите на местни и регионални медии, ежедневна комуникация, изпращане на прессъобщения и информация за почти всяка една инициатива, която предприемахме.

Част от дейността ми, която само ще маркирам без подробности, тъй като наистина за голяма част от тези дейности и политики сте информирани всички вие:
Първото предизвикателство, пред което се изправих бе казуса със Синдикалния дом. През м. декември 2021г. е издадена заповед от тогавашния областен управител, според която до 31 януари сградата трябва да бъде освободена от хора и оборудване. През изминалите месеци предприех стъпки, чрез които да бъде разрешен проблема. Направих редица срещи и разговори с всички заинтересовани страни, както и с експерти. Въпросът беше отнесен на най-високо държавно ниво с цел да бъде осигурено финансиране за ремонтни дейности.

В началото на март бяхме на прага на едно ново предизвикателство, свързано с войната в Украйна – много бързо създадохме план за действие в тази нова ситуация, свикахме заседание на Областния съвет по сигурност и бе създаден един от първите в страната Областен временен Център за прием и подпомагане на украински граждани. Паралелно с това, създадохме регистър на местата за настаняване на територията на областта, които могат да предоставят подслон на украински граждани и регистър с фирми дарители, които заявиха желание да подпомагат пребиваването на украинските майки и деца, настанени на територията на областта. По тази тема, бях в ежедневна комуникация с хората, които бяха настанили по-големи групи от украински граждани, организирахме и няколко дарителски кампании съвместно с БЧК, подпомогнахме адаптирането на украинските деца в една нова среда и записването им в детски и учебни заведения в Перник. В началото на м. юни организирахме „Кариерен форум“ съвместно с дирекция „Бюро по труда“, като целта бе да направим директна среща между работодатели и хора, търсещи работа от Украйна и България. Към събитието имаше изключително голям интерес. На институционално ниво по мое искане получавахме ежедневна справка за броя на настанените от ОДМВР-Перник, което ни даваше възможност да работим по-добре с украинските граждани и да имаме пълна картина къде са настанени. Областта не разполага с кой знае каква хотелска база, така че почти всички украински граждани са настанени в частни домове. Получавахме ежедневна информация за здравния им статус, както от МБАЛ, така и от РЗИ.

Друга основна тема, по която работихме с моя екип бе Безопасността за движение по пътищата – още в началото на м. март свикахме заседание на Областната комисия по безопасност на движението, на която бе приет Годишния областен доклад по безопасност на движението. Разработихме рамка за цялостна областна кампания, която да обедини усилията на всички институции работещи по темата. Целта ни бе да не се работи на парче, а наистина да направим една резултатна и многокомпонентна кампания, която да обхваща всички целеви групи – от деца, тийнейджъри, кандидат-шофьори, млади шофьори, рискови водачи на МПС, пешеходци, възрастни хора.

Организирахме срещи, за да запознаем представителите на различните институции и да търсим поле за партньорство – с Министерство на транспорта и министър Събев, с г-н Димитър Илиев от Държавна агенция по безопасност на движението по пътищата. Тук искам да отбележа, че веднага започнахме активна комуникация с тях, разписване на конкретни мерки и ангажираност по отношение на разписване на партньорските ни отговорности. Няма да се спирам в конкретика по отношение на дейностите, само ще обобщя в кои направления са те – от една страна да образова, от друга да контролира и да следи активно за спазване на законите и правилата, тук основната роля е на МВР, да подобри диалога и комуникацията между институциите, които работят по темата, както и да промени самосъзнанието на гражданите, чрез медийна кампания, за едно по-отговорно отношение като участници в движението по пътищата. Имаме създаден план за пълномащабно учение на Единната спасителна система, което има за цел от една страна да подобри координацията и взаимодействието между съставните части на Единната спасителна система в Пернишка област, а от друга да повиши готовността за реагиране при тежки пътнотранспортни произшествия в градска среда. Учението е планирано за м. септември, тази година, надявам се, че ще се случи, така както е планирано.

Работим и по останалите теми и направления. Важно е да отбележа, че случването на тази кампания не се развива със скоростта, с която имахме намерение, но това, с което се сблъскахме във всяка една сфера и политика, по които работихме през изминалата половин година е лоша комуникация между институциите, остаряла нормативна уредба, липса на мотивация в голяма част от кадрите.

Една „гореща“ и проблемна тема за перничани е „Топлофикация – Перник“ и проблемите с топлоподаването и топлоснабдяването. На 9 март присъствах на извънредна сесия на Общински съвет – Перник, която бе свикана с една единствена точка – проблемите с топлоснабдяването на жителите на Перник. Именно тогава заявих готовност за иницииране на среща между всички институции, които могат да предприемат действия и да окажат подкрепа за решаване на проблема. Тук е важно да отбележа, че предприятието е частно и единствената институция, която може да оказва пряк контрол върху дейността им е КЕВР. Множество жалби и сигнали от граждани постъпват целогодишно до мен и до омбудсмана на Република България. В тази връзка изпратих писмо и до министъра на енергетиката. Беше организирана среща с представители на държавните институции, народни представители, експерти, в Народното събрание, където темата с подобряване на услугата беше поставена отново на фокус.
След активна работа беше възстановена подпорна дига по поречието на р. Струма.

Този ремонт е очакван от местните жители повече от година, действахме превантивно и не позволихме да има наводнени къщи и имоти, лично следях ремонтните дейности по изграждане на подпорната дига край с. Прибой.
друг важен проблем е нерешените с години казуси около ВиК инфраструктурата – присъствах на представяне на проекта „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабняване и канализация – Перник“. След участието ми в това събитие изпратих редица въпроси към управителя на ВиК, касаещи качеството и цената на предоставяната услуга. Освен това, благодарение активна комуникация с Министерство на здравеопазването и след моята намеса е договорено в Рударци минералната вода да се свърже с водопровода, като допълваща, като целта за това е през лятото населеното място и околните да не бъдат на воден режим. Остават нерешени редица проблеми в тази посока -като подмяна на морално остарели водопроводи, които са изградени от етернитови тръби и аварират ежедневно. Започнахме разговори в посока за пускане на извор „Врелото“, който да служи за аварийно водоподаване на жителите на община Радомир. По този начин ще бъде решен проблема с безводието в топлите месеци. В очакване съм скоро да има положителен резултат за това.

По проблемни теми и казуси бе организирана и среща с вицепремиера и министър на околната среда и водите Борислав Сандов.

След отпадането на извънредната епидемична обстановка бе възстановен приемния ден за граждани на областния управител. Тук искам да отбележа, че формалния приемен ден на областния управител е всеки последен вторник на месеца, но ежедневно моите срещи с граждани, посещения на различни обекти, събития, проблемни места и казуси не са спирали още от първия ден, в който поех отговорността да бъда областен управител. Още тогава заявих, че институцията Областна администрация – Перник ще бъде отворена ежедневно за работа с граждани, защото това е една от основните ни функции и отговорности, да работим за подобряване живота на жителите в областта.

Седмицата на гората бе отбелязана с няколко събития и съвместни мероприятия с Регионална дирекция по горите. През цялото време на мандата ми до момента заедно с екипа ми сме присъствали на всички събития, които имат за цел да допринесат за създаването, изграждането и развитието на общността.
Областна администрация – Перник се включи в юбилейната инициатива на Джуниър Ачийвмънт „Мениджър за един ден“, като се наблюдаваше изключително голям интерес от страна на гимназистите. Именно затова включихме 10 ученици, а като резултат от Деня на самоуправление, произлезе и следващата, надграждаща инициатива по предложение на учениците и с моя подкрепа бе учреден Обществено-консултативен ученическия съвет към областния управител, който включва представители на училища от цялата област. Целта на Съвета е да изгради нови лидери, които активно да се включат в обществения живот на региона, да провокира гражданско участие сред младите хора, които са в своя гимназиален етап на обучение и да бъде изградено едно устойчиво партньорство между Областна администрация и ученическата и младежка общност на територията на област Перник.

Проведохме и редица разговори за създаване на Консултативен областен съвет по туризъм към областния управител, който да събере под една „шапка“ всички активни неправителствени организации, които работят в тази посока. По темата за развитие на туризма и местната икономика реализирахме и форум в навечерието на Църногорския събор, организиран от СНЧ „Краищенско светогорие“, за практическите и нормативни възможности за развитие на инфраструктурата и създаване на туристическа дестинация „Краищенско светогорие“. Събитието беше на изключително високо държавно ниво, на което присъстваха представители на президентската институция, посланици, народни представители, заместник министри, висши духовници, кметове на населени места, представители на бизнеса и неправителствените организации. Освен това взех участие в среща организирана от Център за развитие на устойчиви общности, която постави началото на разговори за създаване на туристически кооператив. В тази посока през есента предстои да се организира кръгла маса, на която различни заинтересовани страни от областта да обсъдят възможностите за междусекторно сътрудничество по отношение на развитие на туристическия потенциал на региона. Работата по създаване на Консултативния съвет също е в ход.

В рамките на редовно заседание на Областния съвет по развитие бяха обсъдени и приети Областна стратегия на област Перник за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030г.) и Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Перник (2022-2024г.).
Участвах в кръгла маса на тема „Отговорни за бъдещето“, организирана от детска градина „Брезица“ в гр. Брезник. Във форума взеха участие директори, учители, родители и представители на институции на местно и регионално ниво, както и духовенството в Брезник. Предложенията направени по време на дискусията са изпратени до конференцията за бъдещето на Европа, посредством цифрова онлайн платформа. Паралелно с това по време на мандата ми до момента се включвах и подкрепях всяка добра инициатива от образователните институции в региона. Проведохме среща с министъра на образованието, на който представихме казуси от училища, нерешени с години, и от когото получихме уверението, че ще бъде рестартирана работата по проекти, които чакат повече от 5 години финансиране.

Заедно с РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ бяха организирани областните етапи на ежегодните ученически състезания „Млад огнеборец – 2022г.“ и „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“.
на заседание на Комисия по заетостта към Областния съвет за развитие бе приета Регионалната програма за заетост. Целта е програмата да допринесе за повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в региона. Програмата осигурява възможност за труд на 150 безработни лица от областта.
Както в останалите региони, така и в област Перник проблемите в системата на здравеопазването са дузина. Област Перник бе заплашена от това да остане без лекарска комисия за деца със СОП и хронични заболявания. За това алармираха родители и след намеса от моя страна и много активни разговори и действия от страна на ДКЦ-1, Регионална здравна каса, Министерство на здравеопазването, този проблем, който месеци наред е бил нерешен, бе отстранен буквално за 2 дни. В момента на дневен ред е проблем с детското отделение в МБАЛ „Рахила Ангелова“. За последните няколко седмици съм провел редица разговори с ръководствата на здравните институции в областта.

Започнахме стъпки по създаването на неотложен детски кабинет, който да намали натоварването в детското отделение. По отношение на кадровата политика в отделението, имам уверението на директора на болницата, че се работи активно в посока да бъдат назначени още педиатри. Така, че използвам възможността да успокоя всички родители, че всички, които са отговорни за това работят за това да не бъде закрито детското отделение. По време на разговорите ми със здравните власти бяха обсъдени както краткосрочни мерки са решаване на проблема, така и дългосрочни, които касаят законови и нормативни промени в тази посока. Работи се по разписването на предложенията, така че да бъдат окомплектовани в най-скоро време и да бъдат внесени в следващото народно събрание за разглеждане.

Съвместно с областния съвет на Българския футболен съюз бе организирано Областното първенство по футбол за мъже (сезон 2021-2022). Подкрепихме и присъствахме на редица спортни турнири по силов трибой, карате, бойни изкуства, ултра маратон по планинско бягане „Трън ултра рън“.
присъствах на официалното представяне на първото споделено работно пространство в Перник (Coworking space), което предлага персонално работно място с всички удобства и ресурси. Екипът на проекта представи визия за дигитално развитие на региона до 2030г пред потенциални партньори. В тази посока започнаха активни разговори за провеждане на съвместен партньорски дигитален форум, който да представи Перник като място с огромен потенциал за инвестиции. Идеята на фондация „Дигитален Перник 2030“ е да развие предприемачеството и дигиталната трансформация в Перник, като целта е до 2030г. на територията на област Перник да работят над 5 000 души в IT сектора.

Беше проведена среща с изпълнителния директор на Агенцията по инвестиции, като бяха представени подходящи терени и имоти за потенциален инвеститорски интерес. По време на срещата бяха начертани и конкретни стъпки, които ще бъдат обобщени в общ пакет, съдържащ информация за индустриалните зони и имоти, подходящи за инвестиционни намерения, човешки ресурс, кадри на пазара на труда и училища, които могат да обучат такива хора. Вече започнахме активна работа в тази посока, за да превърнем Перник в желано място за инвестиции и развиване на икономическия потенциал, който имаме, заради близостта си до важни транспортни коридори, както и непосредствената близост до София.

В рамките на два дни, в партньорство с община Перник бе организиран Регионалният етап на Национален събор на народното творчество – Копривщица – 2022г. Знаете, тази събота на 6 август предстои участието на област Перник, която по информация от Министерството на културата е областта с най-много участници и най-дълго времетраене. Очакваме и успехите и златните медали да не закъснеят. От началото на мандата ми оказвам подкрепа на читалища, самодейни творци и изпълнители посредством организиране на различни фестивали и събития, като носители на традициите и пазители на фолклорното богатство на региона. Развитието на подобни събития, би разгърнало потенциала за културен туризъм в региона. За периода бяха проведени различни културни събития и фестивали с национален и международен характер – XXV-то издание на Националния детско-юношески фестивал „Чичо Стоян“, X Регионален фестивал на любителското творчество на възрастните хора от Югозападна България, XXI Национален фолклорен детски фестивал с международно участие „Слънце иде“, Четвърто издание на Църногорския събор „В сърцето на Граово и други.

По покана на Кариерен център – Перник, в рамките на програма „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в институции в системата на предучилищното и училищното образование ” – Модул „Кариерно ориентиране и консултиране“ участвах в среща с кандидат гимназисти, които имат желание да се развиват професионално като IT специалисти.

В рамките на периода проведох среща с представители на местния и регионален бизнес. Посетих една от най-бързо развиващите се компании в областта и се запознах с производството им и бъдещите им намерения за инвестиции в размер на 10 млн. eвро в рамките на следващите 3 години. Институционалната подкрепа за бизнеса е от ключово значение за икономическото развитие на региона и превръщането му в желано място за нови инвестиции. Важно е, отговорните институции да съдействат за това, а това, което получавам като обратна връзка през последните месеци е, спокойствието, което имат по отношение на работата си и липсата на пречки и спънки. Разбира се има какво още да се работи в тази посока, по отношение на намаляване на бюрократичната тежест и съкращаване сроковете на процедурите при нови инвестиционни намерения.

Омбудсманът на Република България проведе приемна на граждани в Областна администрация- Перник. Бяха получени множество сигнали от жителите на областта, а екипът на омбудсмана консултира всеки един гражданин лично. Заедно с г-жа Ковачева дадохме брифинг по отношение на това какви мерки се взимат да бъдат защитени правата на гражданите като потребители на комунални услуги и тази, които са потребители на „Топлофикация“, тъй кат най-много оплаквания и жалби бяха по тези казуси. С Омбудсмана на Република България посетихме SOS Детско селище в с. Дрен, където към тази дата бяха настанени 81 украински майки и деца.

Проверихме условията при които живеят и разговаряхме с тях по отношение на подкрепата, от която се нуждаят. Една немалка част от тях споделиха, че вече са трудоустроени в съседни населени места и са предприети стъпки за прием на децата в детски градини и учебни заведения.

След сигнали до медиите, инициирах проверки от няколко институции в Център за настаняване от семеен тип в с. Дрен, община Радомир. С констатациите след направените проверки ви запознах на извънреден брифинг. Последващите действия след направените проверки са в ръцете на отговорните институции. Тук искам да отбележа, че е важно всеки един човек да се чувства сигурен и защитен, да знае, че когато правата му са нарушени, може да потърси закрила или да подаде сигнал, който да бъде проверен.

Работихме именно по този начин през последните месеци и мисля, че промяната в модела на поведение и бездействието лека полека се изместват на заден план и институциите започват да изпълняват функциите си, за които в крайна сметка са създадени – в полза на гражданите.

По отношение осигуряване дърва за отопление през предстоящия зимен сезон за жителите в областта проведох работна среща с представители на Държавни горски стопанства в общините от цялата област, представители на общините Брезник, Ковачевци, Земен, Перник, директорът на Югозападно държавно предприятие – Благоевград, управителя на Общински гори – Перник ЕООД и директора на ДЛС „Витошко-Студена“.

След разговорите и проведената среща, там, където бяха отразени забавяния по отношение на изготвяне на списъци от населените места процесът вече е в ход. Нещата се случват нормално и гражданите, които желаят да получат дърва на преференциални цени са подали заявленията си в местните кметства и населени места. В част от местата вече е започнало реално извозване и осигуряване на хората с дървен материал за отопление.

Като представител на държавната власт на регионално ниво ежедневно провеждах разговори с представители на Министерства и Агенции и работихме активно по отношение на развитието на региона. Знаете, на последното заседание на Министерски съвет бе одобрен списък с проектни предложения, изготвени от местните администрации, в които са включени и проекти от област Перник в общините Перник, Радомир, Брезник и Земен:

Подобект: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Извор, общ. Радомир – актуализация 1,097,983 лв.
☑️Подобект: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Друган, общ. Радомир – актуализация 1,062,012 лв.
☑️Рехабилитация на улици в град Радомир с подобекти, ул. „Братя Миленкови“ и ул „Шар“ 576,887 лв.
☑️Реконструкция на ул. „Александър Филипов“ гр. Брезник, общ. Брезник 1,237,000 лв.
☑️“Строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, гр. Земен, общ. Земен“- ☑️“Реконструкция на ул. „хан Аспарух“, гр. Земен“ 145,270 лв.
☑️“Строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, с. Пещера и с. Жабляно, общ. Земен“- 163,959 лв.
☑️“Строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, с. Пещера и с.Жабляно, общ.Земен“ 210,817 лв.
☑️Рехабилитация на ул. „Благой Гебрев“, кв. Изток, гр. Перник, община Перник“ 3,400,000 лв.
☑️Изграждане на допълнително водоснабдяване на село Драгичево, община Перник 2,471,441 лв.
☑️Изграждане на улична водопроводна мрежа на с. Ярджиловци – III – ти етап, община Перник, с. Ярджиловци 2,342,841 лв.

Важно е да отбележа, че цитираното финансиране на инвестиционни проекти касае периода до края 2022г.

Необходимите средства за изпълнение на проектите за 2022 г. следва да се осигурят от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2022 г. чрез преструктуриране на разходите по бюджета на МРРБ. Следва служебният министър да подпише договори с общините за изпълнение на проектите, като те ще се финансират 30% авансово, а останалите средства ще се изплащат периодично след представяне на документи за извършени дейности.

На основание чл. 74, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г. бяха одобрени допълнителни средства за предотратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия за 2022г. в Област Перник, касаещо подобряване на хидравличната проводимост и почистване на речното легло на р. Струма в участък с дължина 1200м. по течението от моста в кв. Бела вода, гр. Перник до гр. Батановци в размер на 86 450лв.

В заключение бих искал да призова гражданите на бъдат все по-активни, да се включват в процеса на създаване на политики за по-добри условия за живот. Само с партньорство между всички ни това би било възможно. А аз искрено вярвам, че промяната ще продължи и че започнахме да вървим в правилната посока, безвремието и апатията останаха в минали времена.

За финал на отчета си, бих искал да кажа, че в работата си като областен управител на област Перник се движих с безкористни намерения и реални действия, за да спомогна институционално и личностно за добруването на жителите на област Перник.

За мен бе чест да заемам тази отговорна длъжност.

Желая успех на следващия областен управител, и в духа на приемственост да работи за доброто и просперитета на Област Перник!

С уважение,
Кирил Стоев
Областен управител
мандат 17 януари 2022г. – 04 август 2022г.