Радомирци играха селското хоро на международен фест в Северна Македония

От двайсет и девети юли до първи август 2022 г. в с. Рашче, община Сарай, Република Северна Македония се проведе Международният фестивал за фолклор от извора „Duflla”. В него по покана на СНЦ „Локално наследство” участваха ФТГ „Мераклийче” при НЧ „Христо Ботев – 1928 г.”, гр. Радомир и квартет от ЖФПГ „Седмошарица” при НЧ „Нови хоризонти – 2009 г., гр. Перник.

Пред публиката и гостите бе представена информация за Селското хоро в пернишко, вписано в Националната представителна листа на елементите на нематериалното културно наследство на България. Участниците представиха пред зрителите селското хоро в съпровод на живо. Показаха три традиционни хора на песен от регион Граово и шопски танц.

В конкуренция с колективи от Босна и Херцеговина, Албания, Косово, България и Северна Македония ФТГ „Мераклийче”, заедно с ЖВПГ „Седмошарица” като представители на Сдружение „Локално наследство” гр. Перник, бе отличена за цялостно представяне от Международния фолклорен фестивал „Дуфла”./СНЦ