Правят списъци за доставка на дърва за социално слаби в Кметство Изток

От вчера в Деловодството на Кметство Изток започна изготвяне на списъци на нуждаещи се граждани, жители на кметство Изток за доставка на дърва за огрев. На семейство се полагат по пет кубика дърва.
С предимство са хората в неравностойно положение и ниски доходи.

Цената на един кубик дърва е 100.00 лв., в тази цена влиза и доставката до адреса, съобщават от Кметство Изток.

Заплащането на сумата ще бъде в деня на доставката към фирмата, която ще предостави превозен билет за превозените дърва.

За повече информация можете да позвъните на тел.номер:
076 67 07 01 или на място в сградата на Кметство Изток- етаж 2.