Областният щаб за Covid-19 заседава извънредно

Областният щаб за превенция и предотвратяване разпространението на Covid-19 заседава извънредно. Причината за това е увеличаване броя на новодиагностицираните с коронавирусна инфекция и влошаване на епидемиологичната обстановка на територията на областта.

Присъстващите бяха запознати със заповедта на РЗИ-Перник, която влиза в сила от 22 юли 2022г., както и с временните противоепидемични мерки на територията на област Перник, а именно:

– Всички лица, посещаващи и работещи в лечебни заведения, аптеки, оптики, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни, са длъжни за времето на престоя си в посочените обекти да ползват защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба.

– Да се създаде организация в административните сгради, ползвани от областните и общински държавни органи и органи на съдебната власт по спазване на дистанция от 1,5м. между посетителите, дезинфекция, на работни повърхности, проветряване на помещенията, хигиена на ръцете и недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни заболявания. При възможност да се създаде организация за работа на служителите и работниците от разстояние и предоставяне на административни услуги в електронна среда.

– Физическите и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите да организират дейността си по начин, който осигурява спазването на физическа дистанция най-малко от 1,5 м. между посетителите и да създадат организация на дейностите за дезинфекция и проветряване на помещенията.

– Да се провежда засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.

– Да се провежда ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.

По време на заседанието на Областния щаб директорът на МБАЛ „Рахила Ангелова“, д-р Митов, запозна присъстващите, че към днешна дата в лечебното заведение има 15 души с Covid-19, които са хоспитализирани. Това са предимно възрастни хора, както и такива с редица придружаващи хронични заболявания.

По сведения на ръководителите на медицинските заведения в областта, както и Обединението на общопрактикуващите лекари стана ясно, че е създадена необходимата организация, за да бъде „посрещната“ поредната вълна на коронавирусна инфекция.

Директорът на РЗИ-Перник, д-р Златанов, сподели, че се намираме в изкачване на пик на нова Covid вълна и призова членовете на Областния щаб да вземат необходимите мерки, така че да се ограничи разпространението на коронавирусна инфекция. Характерно за новия щам е бързото му разпространение. За сравнение медицинските лица посочиха справка за миналата и тази седмица, от която става ясно, че през последните дни броят на диагностицираните с Covid-19 е скочил двойно.