Топлофикация Перник спира до 30 септември

„Топлофикация – Перник” АД, уведомява всички свои клиенти/абонати/, ползватели на топлинна енергия и гражданите на гр. Перник, че от 08.08.2022 г. до 30.09.2022г. ще бъдат спрени за планов ремонт топлоизточниците на дружеството.
По време на плановия ремонт ще бъдат изпълнени следните основни дейности:
– Ремонт на нагревни повърхности в топлоизточниците;
– Ремонт на зидария и изолация в топлоизточниците;
– Ревизия и проверка на предпазните системи на парогенераторите;
– Основен ремонт на прахоприготвящите системи на парогенераторите;
– Ремонт и ревизия на основни и спомагателни съоръжения;
– Ревизия и ремонт на съоръженията за пречистване на димни газове;
– Ремонт и подмяна на участъци от главни и спомагателни трасета по топлопреносната мрежа.
– Смяна на покрива над котелното помещение ;
– Пусково – наладъчни работи на когенераторната инсталация.

Поради плановия ремонт ще бъде напълно спряно топлоснабдяването /топлата вода/ на всички топлофицирани жилищни и обществени сгради в гр. Перник.

В тази връзка се умоляват абонатите да не извършват никакви самоволни манипулации в абонатните станции/АС/. При необходимост да се обръщат към отговорниците избрани от етажната собственост или специалисти от дружеството чрез телефон 070050020.

За недопускане на аварийни ситуации в имотите на абонатите, преди възстановяването на топлоснабдяването ползвателите трябва да приведат вътрешните инсталации за гореща вода в сградите в състоянието, което са били преди спирането.
Дружеството се извинява на всички абонати и ползватели на топлофикационни услуги за създаденото неудобство.

От ръководството