Девет училища в Пернишко си търсят нови директори

На вниманието на всички заинтересовани в сферата на образованието.

Обявиха Конкурс за заемане на длъжността „директор” на следните училища на територията на област Перник:

1. VII Основно училище „Г. С. Раковски“, гр. Перник
2. XI Основно училище „Елин Пелин“, гр. Перник
3. XIII Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Перник
4. Основно училище „Св. Климент Охридски“, с. Кладница
5. Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, с. Дивотино
6. Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, с. Калище
7. Основно училище „Христо Ботев“, с. Гълъбник
8. Професионална гимназия по облекло и туризъм „Св. Иван Рилски“, гр. Перник
9. Професионална гимназия по транспорт „Юрий Гагарин“

Според Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.) Чл. 19. (2) в комисията за провеждане на конкурса за заемане на длъжността „директор“ на държавно неспециализирано училище се включват двама представители на РУО, определени от началника на РУО, представител на финансиращия орган, на обществения съвет на училището и представител на МОН, определен от министъра на образованието и науката. С тази наредба се въвеждат допълнителни критерии, които да дадат шанс на най-добрите професионалисти да спечелят конкурса, който протича в два етапа.

Крайният срок за подаване на документи е 08.08.2022 г.
С подробна информация може да се запознаете на следните линкове:

1. Наредба № 16: https://web.mon.bg/bg/59/
2. РУО-Перник https://www.ruobg.com/news/read/id/914