КЕВР взе балансирано решение. По-малкото увеличение на цената на топлинната енергия е изцяло в интерес на клиентите

АТДБ: КЕВР взе балансирано решение. По -малкото увеличение на цената на топлинната енергия е изцяло в интерес на клиентите!

„Както очаквахме, КЕВР взе балансирано решение и по -малкото увеличението на цените на топлинната енергия е изцяло в защита на интересите на клиентите!“ каза председателят на Асоциация на топлофикационните дружества в България инж. Кремен Георгиев.

Вече стана ясно, че цените на топлинната енергия в страната се увеличават от 1 юли средно с 29,73 %, а не със страховитите трицифрени числа, които бяха оповестени в началото на месец май. Тогава сериозен шок предизвика информацията, че парното за клиентите на Топлофикация Велико Търново ще се увеличи с 300%. За щастие това не се случи. Увеличението на цената на топлинната енергия в Топлофикация Велико Търново е 23%.

„Българите, които използват централно парно, могат да са спокойни поне до края на годината. По закон, дори и да има увеличение на горивата и другите компоненти в себестойността на енергията, цената на парното и топлата вода не може да бъде променяна в следващите 6 месеца.“ каза инж. Кремен Георгиев.

Според Председателя на Асоциация на топлофикационните дружества в България инж. Кремен Георгиев допълнително положително влияние за джоба на клиентите ще има и с намаляването на ДДС за топлинната енергия

„Българските топлофикации са доволни, че абонатите няма да бъдат натоварени с огромни сметки и няма да се наложи те да са потърпевши от огромната инфлация на всички стоки и услуги в последната година. Както винаги съм казвал, цената на топлинната енергия трябва да бъде социално поносима и дори да се налага да се вдига, увеличението не трябва да е за сметка на гражданите. Парното трябва да си остане най-евтиния метод на отопление. Но остава един въпрос, който управляващите, които и да са те в близките месеци, трябва да решат. Необходимо е топлофикациите да бъдат компенсирани, защото ако увеличението на цените на основните компоненти в производството на енергия продължат да растат, е възможно финансирането на бъдещите инвестиции, които в момента са така важни, да остане под въпрос.“ каза инж. Кремен Георгиев.

През последните няколко месеца много от българските топлофикации обявиха публично, че са генерирали огромни по размери недовзети преходи поради липсата на промяна в крайната цена на топлинната енергия, въпреки огромното увеличение на цените на горивата, които използват. Според инж. Кремен Георгиев лишаването от допълнителни приходи е възможно да доведе до забавяне на реализацията на зелени проекти, както и до по-бавно обновяване на топлопреносната мрежа, която в много градове е амортизирана.