Топлофикация Перник отпечатва изравнителните сметки. Ще стигнат до клиентите в срок

Изравнителните сметки на клиентите на Топлофикация Перник като топлинен счетоводител са почти готови. Остава ни само да разпечатаме и окомплектоваме всички фактури. По план от следващата седмица ще започнем да разнасяме фактурите до адресите.“ каза изпълнителният директор инж. Чавдар Стойнев.

Съгласно Наредбата за топлоснабдяване всички топлинни счетоводители имат задължение да разпратят изравнителните сметки до абонатите в срок до 15 юли. В тази връзка Топлофикация Перник ще спази законовия регламент.

От дружеството напомнят, че до 31 август всички абонати, които са открили грешки или нередности в своите изравнителни сметки, имат право на рекламация.

Възраженията трябва да се адресират до съответното дружество за дялово разпределение, което задължително трябва да я разгледа и да вземе решение дали ще я удовлетвори. Ако е необходима корекция в изравнителната сметка на даден абонат, следва да бъде извършен нов отчет на всички клиенти към същата абонатна станция и корекции на изравнителните фактури преди новия отоплителен сезон.

Препоръчвам на всички клиенти модерните топломери и водомери за топла вода с дистанционен отчет. Със съвременни уреди ще получават фактури ежемесечно за реалното количество енергия, което са потребили, както и ще отпадне необходимостта от изравнителни фактури. Засичането на дистанционните уреди става от разстояние без посещения на инкасатори и визуален контакт с уредите.“ каза инж. Чавдар Стойнев.