Областният управител Кирил Стоев настоява за незабавна проверка на Центъра за деца от семеен тип в Дрен

Областният управител Кирил Стоев се самосезира след публикации в медиите заради проблеми в Центъра за настаняване от семеен тип в радомирското село Дрен.

Губернаторът лично запозна с проблема и омбудсмана на Република България, която имаше приемен ден в Перник.

Стоев изпрати писмо до кмета на община Радомир, с копие до Министерство на труда и социалната политика, Агенцията за качество на социалните услуги и Омбудсмана на Република България.

„В публичното пространство се тиражира отново информация за системен тормоз върху деца, настанени в Център за настаняване от семеен тип без увреждане (ЦНСТ), с. Дрен. От публикации в медиите става ясно, че има налични записи, от които се чува как децата са подложени на унижения и тормоз от директора на центъра.“ Посочва с писмото си до институциите областния управител, сезирайки ги да извършат незабавна проверка в ЦНСТ, с. Дрен.

Центърът е социална услуга от резидентен тип, предоставяща жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца, поради които следва да се упражнява безкомпромисен контрол върху предоставянето на услугата“, коментира темата Стоев.