Промяна в Бюджета: Отпада ремонта на стадион Миньор за сметка на четири нови обекта

Кметът Станислав Владимиров предлага промени в поименния списък на капиталовите разходи, като те ще бъдат разгледани на предстоящата сесия на ОбС – Перник.

Кметът предлага да отпадне включеният в списъка основен ремонт на игралния терен на стадион „Миньор” и изграждането на осветление на стадиона, като част от предвидените за целта 2.2 млн. лв. собствени средства бъдат насочени към други обекти в поименния списък и към четири нови обекта.

Един от тях е изграждането на пешеходен надлез на улица „Струма” в централната градска част, като по този начин се осигури пресичането при ул. „Търговска” и площад „Кракра”. Останалите нови позиции са ремонт на подземния минен музей, подобряване на материалната база на домашния социален патронаж и ремонт и почистване на сондаж №9 в село Рударци.

Общата стойност на предложените промени възлиза на над 1.5 млн. лв. Освободеният ресурс от близо 660 000 лв. да бъдат насочени за текущи разходи по жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда, предлага кметът, предаде БНР.