Прокуратурата в Перник си даде отвод по случая с пребития футболист, още две преписки срещу побойника

Прокуратурата в Перник работи по случай на побой.

На 11 юни е бил подаден сигнал за пострадал, на когото е нанесена средна телесна повреда

Към момента са извършени всички неотложни действия по разкриване на престъпното деяние, събрани са доказателствени материали, отбелязват от държавното обвинение.

Поради близко родство на лицето, което се сочи от пострадалия като извършител на деянието, с прокурор от Окръжната прокуратура в Перник, магистратите от компетентната прокуратура са депозирали самоотводи. Това е обосновано с оглед поставяне извън съмнение безпристрастността и обективността при водене на разследването.

Самоотводите са уважени от прокурор в Окръжната прокуратура и делото е изпратено на Върховната касационна прокуратура за определяне на друга, еднаква по степен прокуратура, която да продължи осъществяване на надзора и ръководството върху воденото досъдебно производство.

По сигнали за извършени от същото лице други посегателства срещу личността са образувани още две досъдебни производства и две прокурорски преписки, по които прокурорите от Районната прокуратура в Перник също са се отвели, а делата и преписките са били изпратени за определяне на друга еднаква по степен прокуратура.