Училището в квартал Тева с нов фонд в Държавния архив на Перник

В навечерието на 24 май, когато честваме Деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, предстои до бъде регистриран нов фонд на името на най-новото училище в града – Основно училище „Св. Константин Кирил Философ“ – Перник, кв. „Тева“. Първият опис съдържа общоадминистративна и училищна документация с хронологични граници от 1998 до 2002 г., съобщават от Държавния архив в Перник.

Със заповед № РД-14-92/ 15.09.1998 г. на Министъра на образованието и науката на Република България Пето СОУ „Петко Рачов Славейков“ – Перник е преобразувано в две училища: Пето СОУ „Петко Рачов Славейков“ – Перник и Основно училище кв. „Тева“ – Перник. През първата учебна година образователното заведение се помещава в сградата на Пето училище.

Строежът на новата сграда в кв. „Тева“ продължава 15 години и на 19 окт. 1999 г. е открита тържествено. Така се приема, че това е първото училище в Перник, построено в периода на най-новата история на България.

По предложение на Педагогическия съвет до председателя на Общинския съвет в Перник Основно училище кв. „Тева“ получава името „Св. Константин Кирил Философ“. Официалният акт по преименуването е осъществен с Протокол № 8 и Решение № 61 на Общински съвет – Перник от 4 май 2000 г.

През периода 1998 – 2002 г. директори на Основно училище кв. „Тева“ („Св. Константин Кирил Философ“) – Перник са: Станислав Харизанов, Бойка Борисова, Росица Иванова и Катя Кръстева.

Има такова училище
Аз съм тук, аз съм някой
и с готовност протягам ръка –
нека всички да бъдем приятели
и учители и деца!
А когато изгрееш в очите ми,
мое скъпо училеще ти,
аз съм пак вдъхновен,
бликват сили у мен
и различен е всеки мой ден.

Химн на Основно училище „Константин Кирил Философ“ – Перник, кв. „Тева“
Автор Станислав Харизанов, директор