Въглеродните емисии и природния газ са 3 пъти по-скъпи, за това за топлофикациите се генерира огромен недовзет приход за милиони левове

Интервю с инж.Кремен Георгиев, председател на  Асоциацията на топлофикационните дружества в България:

Инж. Георгиев, вярно ли е, че в последния месец се наблюдава увеличаване на използването на въглища глобално?

Да, трендът е такъв не само в Европа, а и по света. Икономическата активност след пандемията и войната в Украйна доведоха до драстично увеличение на търсенето на въглища. Според оценки на световни експерти, въпреки усилията за извършване на зеления преход, въглищата ще продължат да са необходими на азиатските страни до 2050 година. В Индонезия производството на енергия от въглища е около 70%, как смятате, че дори и при наличие на разработен план и финансови средства, зеленият преход ще се случи бързо?

Държави, като Германия и Полша вече обявиха, че увеличават производството на енергия от въглища. Как стои въпросът на Балканите?

Западните Балкани също отлагат зеления преход и се връщат към въглищата в опит да се справят с глобалния скок на цените на електрическата енергия. Сърбия обяви, че увеличава производството на въглища поради недостатъчни валежи за обезпечаване на производството от ВЕЦ и ще внася 500 тона въглища на ден през Черна Гора. Северна Македония заяви, че планира да отвори 2 нови въглищни мини и търси въглища от Косово, притежаващ едни от най-големите в света находища на лигнити. Босна и Херцеговина също отложи плановете си за затваряне на въглищни мощности поради високите цени на енергията и ефекта от войната в Украйна.

Защо държавите се връщат към въглищата?

Защото въглищата в момента са най-евтиният и най-сигурният източник на електрическа енергия.

Смятате ли, че България ще направи същото? Многократно сме си говорили с Вас, че топлофикациите работят по въвеждане на биомаса, природен газ, биогаз и т.н.? Ще се забави ли реализацията на проектите за по-зелено производство?

България няма конкретна утвърдена стратегия, в която пише „Премахваме въглищата до година Х“. Поради тази причина не можем да кажем, че ще се забави енергийният преход. Тук по-скоро всеки „се спасява поединично“. Нито едно от дружествата за момента не е обявило, че ще забави реализирането на проектите за преминаване към по-екологични източници на енергия. Напротив, проектите за въвеждане на мощности на природен газ в Перник, Русе, Бургас, Плевен вървят по план. Няколко български дружества обявиха в последно време, че искат да произвеждат и биогаз, който също е екологичен източник на енергия.

Тези дружества разчитат ли да получат финансиране от Плана за възстановяване?

Не съм информиран, дали ще кандидатстват за финансиране, но реално в плана за възстановяване е предвидено финансиране на проекти за строителство на инсталациии за производство на енергия от биогаз, защото те са напълно екологични.

Лично моето мнение е, че няма да е лошо да се отделят средства за изграждане на нова и реновиране на съществуващата преносна мрежа. Нова преносна мрежа ще се използва 50-100 години, а животът на батериите, за които толкова се говори, е около 7-8 години.

Накрая, не можем да не попитаме ще има ли увеличение на цените на топлинната енергия и горещата вода?

Най-вероятно, ще има увеличение за новия регулаторен период, който започва на 1 юли. Ако се вземе предвид трикратното увеличение на цените на природния газ и трикратното увеличение на въглеродните емисии в последната година, нарастването на цените трябва да е доста сериозно, но както винаги се надявам държавата да вземе балансирано решение, с което едновремено да не се натоварват финансово абонатите, а за нас да се предвидят компенсации, които да ни позволят да отделяме средства за инвестиции и рехабилитация на топлопреносната мрежа.

Какво ще се случи, ако цените, които бъдат утвърдени, не удовлетворяват топлофикациите?

Ако не бъде изработена адекватна схема, която да компенсира непрекъснатото нарастване на цените на въглеродни емисии, горива и всички консумативи и материали, вероятно ще се стигне до фалити.

Едва ли много хора са наясно, но цените, по които топлофикациите продават на крайните клиенти, са калкулирани на база стойностите на основните горива и емисиите през миналата година. За последните 9 месеца въглеродните емисии и природния газ са 3 пъти по-скъпи, за това за топлофикациите се генерира огромен недовзет приход за милиони левове.

Коментари

коментара