За първи път в БГ, но практика в чужбина! Кметът на Перник В. Церовска описва в данъчните писма за какво харчи парите на хората

Чували сме, че в чужбина се прави така, но вече в Перник гражданите на града ни ще получат писма за дължими местни данъци, в които кмета на Перник очертава приоритетите си за харчене на общински средства.

От днес Общината в Перник започна изпращането на писмата за местните данъци и такси. В съобщенията данъкоплатците се информират какво дължат за данък сгради, такса битови отпадъци и данък за моторно превозно средство. Включени са и сведения за стари задължения, ако евентуално има такива.

Отделено е й място и за плановете за работа на местната управа чрез обръщение на кмета Вяра Церовска. Целта е гражданите да са наясно за какво се изразходват парите, които те внасят в общинската хазна чрез дължимите данъци, казаха от Община Перник. Подобен подход се възприема за първи път.

Уважаеми съграждани,
Уверявам Ви, че средствата,които ще постъпят в общинската хазна изцяло ще рефлектират върху всеки един от нас. Аз и моят екип имаме желание да поставим началото за максимална публичност как се изразходват приходите от местните налози. Всичко това в услуга на гражданите и в изпълнение на политиката за прозрачност и откритост на управлението. При добра събираемост средствата ще бъдат използвани за благоустрояване на община Перник:

– велоалея от кв.„Изток“ до Централна градска част
– изграждане на детски и спортни площадки
– основен ремонт на стълби и подпорни стени
– изграждане на няколко улици,напорен резервоар и подпорна мрежа,както и канализация
– изграждане на паркинг зад сградата на Съдебната палата
– ремонтни дейности на няколко църкви

С Уважение:
Вяра Церовска
Кмет на община Перник

Вече е готов и графикът за изнесените приемни в отделните кметства. От началото на март до април служители на отдел „Местни приходи и такси“ ще посещават кметствата и ще обслужват на място населението. Всички кметове и кметски наместници ще трябва да уведомят за датите на посещението. Община Перник прави изнесени приемни за удобство на жителите на селата, които плащайки на едно място налозите няма да хабят време и пари за пътуване до общинския център, обясни пред време на среща с градоначалниците кметът Вяра Церовска.

От отдел„Местни приходи и такси“ напомнят, че всеки който си заплати данъка върху недвижим имот,такса битови отпадъци и и данъка върху превозни средства за тази година до 30 април, ще ползва отстъпка от 5%.

Дължимите задължение може да се платят : на касата в брой, чрез ПОС терминално устройство, през системата за интернет разплащания Еpay, по банков път, във всеки пощенски клон,на всяка една от касите на Еasy pay и чрез транскарта.

Служителите, напомнят още, че от февруари до края на юли е в сила безлихвената „данъчна ваканция“ за длъжниците към общинската хазна в Перник. Данъчната привилегия касае граждани и фирми, които имат неизплатени задължения пет години назад за такса смет.

Вижте графика на общинската администрация, където може да платите дължимото към Общината, без да ходите до центъра на Перник в нашата фейсбук група “За Перник” от тук.