Общинският съвет на Перник гласува важни решения за града

Общинският съвет на Перник се събира в четвъртък, за да вземе решения за важни проекти за града ни. Това ще се случи на 7-ми април в зала „Панорама“, където съветниците ще гласуват по 37 точки от дневния ред. 

Няколко точки  ще бъдат гласувани във връзка с реконструкцията на водопроводната мрежа в Перник.

На заседанието кметът Станислав Владимиров ще предложи за гласуване създаването на Фондация „Култура Перник“, която да популяризира културните събития и дейности като фестивала Сурва, късометражното кино, летен фестивал и др. В предложението се казва, че Община Перник ще даде дарение на фондацията в размер на 150 000лв.

Съветниците ще решават дали да одобрят и Бизнес план на Индустриалната логистична зона на Перник, както и ще решават за създаването на Индустриален парк в Перник.

На 7-ми април ще се гласува още и кандидатстването по проекти за финансиране изграждането и обновяването на спортни обекти в Перник като вътрешния ремонт на спортна зала „Борис Гюдеров“, както и благоустрояването на външното пространство около залата.

Кметът на Перник внася и предложение за Програма за опазване на околната среда на Община Перник за периода 2021-2028, както и Програма за управление на отпадъците за същия период.

Предлага се намаляване на капитала на Профилакториума.  Предлагат се и промени в наредбата за административните такси на териотрията на общината.

Сред точките от дневния ред са и предложения за право на строеж, отдаване под наем  и покупко-продажба на общински имоти.

Коментари

коментара