До безработните млади перничани! Ако искате да се спасите от Перник и да започнете работа в Германия, в града ни ще се случи нещо специално!

Дирекция „Бюро по труда” гр. Перник уведомява младите хора от Област Перник на възраст между 18 и 27 години, че на 25Февруари 2016 г. от 10:30 в Дирекция „Бюро по труда” гр. Перник ще се проведе втори информационен ден във връзка с Програмата „The Job of my Life”.

На информационния ден ще присъстват -жа Славка Радева – Директор на Дирекция Европейска мобилност и г-жа Полина Маринова – Началник отдел EURESот Агенция по заетостта.

Федералната агенция по труда към германското Министерство на труда и социалната политика за четвърта поредна година стартира набирането на кандидати за участие в програмата „The Job of my Life” (MobiPro-EU).Целта на програмата е да подпомогне, вкл. и финансово, младежи от ЕС/ЕИП, които искат да започнат дуално професионално обучение във Федералната Република.

Всички подробности – кои имат право да кандидатстват, какви са условията и какво се поема от германска страна – информация може да се получи в Бюрото по труда в Перник.