Пет училища в Перник искат освобождаване от такса битов отпадък

Ще бъдат ли освободени от такса битови отпадъци за 2022 година училищата в Перник, които са на държавна издръжка? Това трябва да решат общинските съветници на града на предстоящо заседание в зала „Панорама“. 

Във връзка с това в Общината е постъпило писмо от директорите на въпросните училища за освобождаване от годишна такса битов отпадък. Мотивите им са, че тъй като са на подчинение на МОН, те не получават, както останалите общински училища дофинансиране към делигираните им бюджети от Община Перник, с които да покрият разходите си за такса битови отпадъци.

Миналата година от общинската администрация на Перник освободиха от въпросната такса училищата на МОН, но за предстоящата 2022 година такова решение все още няма.

Училищата на подчинение на Министерството на образованието в Перник са пет – ПГТЕ „Христо Ботев“, ПГОТ „Св. Иван Рилски“, ПГИ,  ТПГ „Мария Кюри“ и ПГТС „Арх. Йордан Миланов“.

По думите на директорите на тези училища, неосвобождаването им от тази такса, сериозно ще удари годишните им бюджети и ще ги постави в неравностойно положение спрямо другите общински училища.

По разчети на директорите годишните им такси битови отпадъци варират от най-ниската – 5200 до най- високата 43 000лв.