Кой в Перник може да кандидатства за филтър за печки на дърва и въглища?

Яна Георгиева – експерт по екология в Община Перник отговаря на въпросите на ZaPernik.com, кой може да кандидатства за филтри на печките на дърва и въглища в Перник. Прочетете повече за тази инициатива на Общината:

– Община Перник ще предостави на домакинства безплатни електростатични филтри за печки на дърва и въглища. Как се стигна до тази мярка?

Като вече бе обявено, Община Перник кани жители на кметствата „Църква“ и „Изток“, които използват отоплителни уреди на дърва и въглища, да кандидатстват за безвъзмездна доставка и монтаж на електростатични филтри за горивни инсталации до 50 kW. Причините са много, но основната е, че качеството на въздуха в градска среда е един от най-важните критерий за живот. Монтирането на филтрите ще протече на три етапа. В първият ще бъдат избрани 50 домакинства, до края на 2022 ще имаме възможност да поставим допълнително още 150 филтъра. До края на 2023 г. ще бъдат монтирани още 200 електростатични филтъра и така общият им брой ще бъде 400.

– Мръсният въздух е проблем на много градове, в това число и Перник. Как филтрите ще помогнат за решаването на проблема?

Това е първата стъпка от един дълъг път, който трябва да извървим, за да подобрим качеството на въздуха в Перник. За съжаление в предишния мандат е пропусната възможността Перник да получи средства за подобряване качеството на въздуха. Причината за това е, че програмата да качество на атмосферния въздух е приета твърде късно – в края на мандата. Кметът Станислав Владимиров има амбицията проблемът да бъде решен. Това обаче не е лесно, защото проблемите са трупани много дълго. Затова община Перник отдели средства от бюджета си за закупуване и монтиране на 400 броя филтри. Това е първата от много възможности пропуските назад във времето да бъдат компенсирани.

-Ефективни ли са такива филтри за борбата с проблема с мръсния въздух?

Електростатичните филтри са най- бързата и ефективна мярка за борба с мръсния въздух през зимата, а Община Перник е петата в България след София, Благоевград, Стара Загора, Горна Оряховица, която внедрява тази мярка. Филтърът е технология, която не ползва други консумативи освен електричество, равняващо се на разхода на малка електрическа крушка. Максималната консумация на електростатичния филтър е 30 W, което не натоварва месечния бюджет на съответното домакинство.

– Защо за първия етап на кампанията бяха избрани двата най-големи квартала на Перник?

Данните показват, че през отоплителния сезон там имаме най-голямо превишаване на нормите, освен това от там получаваме най-много сигнали.

– Какви са изискванията за да получат домакинствата такъв филтър?

Допустими за участие са домакинства, които използват за отопление уреди с дърва и въглища. Документите, които се подават при кандидатстване са: формуляр за кандидатстване, декларация за съгласие с условията за монтаж на електростатичен филтър,копие от документ за собственост на имота. За кандидатстване ще бъдат допускани домакинства, които са погасили задълженията си за местни данъци и такси. Те могат да бъдат подавани в Деловодството на Община Перник, както и в кметствата в „Изток“ и „Църква“.