Пернишката болница разпродава имоти

Министерският съвет прие Решение за даване на съгласие за продажба на обособена част – недвижими имоти, собственост на МБАЛ „РАХИЛА АНГЕЛОВА“ АД, гр. Перник, разбра zapernik.com.

Лечебното заведение е търговско дружество със смесено държавно и общинско участие в капитала, като правата на държавата се упражняват от министъра на здравеопазването.

Обособената част от лечебното заведение включва сграда, находяща се в гр. Перник, кв. „Драгановец“, със застроена площ от 294 кв. м, с предназначение – хангар, депо, гараж, и сграда в гр. Перник, кв. ’’Драгановец“, със застроена площ от 62 кв. м, с предназначение – административна, делова сграда.

Имотите не се ползват за дейността на дружеството и са с отпаднала необходимост за лечебното заведение.

Същевременно генерират разходи, поради което ръководството на лечебното заведение е заявило желание за освобождаване от недвижимите имоти чрез продажба.

Паричният ресурс, получен от продажбата на имотите, ще остане в лечебното заведение и ще се използва в съответствие със ЗЛЗ и ЗПСК.

Коментари

коментара