Строят нов корпус, басейн и топла връзка към 2 училища в Перник

Нов учебен корпус с басейн и топла връзка към сградата на две училища ще строят в Перник със 7,5 млн. без ДДС (или близо 9 млн. лв. с ДДС), става ясно от съобщение в Централния автоматичен информационен регистър за обществени поръчки.

Новият корпус ще се изгради на територията на съществуващата сграда на ОУ „Св. Иван Рилски“ и ПМГ „Христо Смирненски“, върху амортизирано баскетболно игрище. Разгънатата му застроена площ ще е 4000 кв.м.

В границите на терена е разположена уникална по отношение на архитектура и функционалност сграда, в която се обучават ученици от двете училища – основно и средно. Близо до нея има градска градина.

В двора ще се оформят зелени площи, тротоарни настилки и място за паркова мебел – пейки и кошчета.

Корпусът ще е на три етажа с асансьор, стълби и топла връзка към съществуващата сграда. В него ще се обучават 12 паралелки с 288 ученика, включително и деца в неравностойно положение.

Планиран е за обучение на учениците от началния етап, I – IV клас.

Басейнът ще е на първия етаж, с размери 12.5х25 метра и пет плувни коридора, със съблекални за 15 момичета и 15 момчета, душове, треньорска стая, складови и сервизни помещения. Освен това ще се изгради закрита спортна зала за начален етап на обучение с минимални размери 15/20 метра.

На втория етаж ще разположат 6 класни стаи за 144 ученика, 4 STEM-кабинета за наука, технологии, инженерство и математика, складови и санитарни помещения.

Шест класни стаи ще се направят и на третия етаж плюс 4 STEM-кабинета, също със санитарни и складови помещения.

Поръчката е инженерингова – за проектиране, строителство и авторски надзор. Срокът за проектиране е 60 дни, а за строителство – 360 календарни дни. За изпълнител след проведена процедура е избрана софийската фирма „Некс Билд“ – еднолична собственост на Владимир Гюнелиев.

За участие в поръчката са били подадени 7 предложения, но шест от кандидатите не са стигнали дори до отваряне на ценовите оферти, а са отстранени на по-ранен етап с мотив, че не отговарят на предварително обявените от възложителя условия./ actualno.com