Перник търси идеи от младите хора

Община Перник събира проектни предложения за младежки дейности и инициативи, които да бъдат включени в Общинския годишен план за младежта през 2022 г. 

Финансирането на одобрените проекти ще бъде подсигурено от Общината.

По този повод от общинската администрация канят младежки организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ, отговарящи на чл. 19 и чл. 20 от Закона за младежта и неформални младежки групи, както и организации – работещи с млади хора, регистрирани и осъществяващи дейност на територията на община Перник минимум 1 /Една/ година, да представят своите идеи.

ℹ️ Повече информация тук: https://bit.ly/3CNMrdi