Училище в Перник създава собствен уебсайт „Да програмирам е интересно“ за всички ученици

Иновативният проект кандидатства конкурса „Дигитално училище на България“ на А1, МОН и „Заедно в час“

Технологиите се превърнаха в неизменна част от образователния процес на съвременното поколение ученици. В последните две години и учители, и ученици трябваше бързо да се адаптират към новия начин на обучение в България, но дигитализацията в част от училищата започна още преди това. Сред тези, които осъзнаха огромното преимущество, което технологиите им дават в обучителния процес, е и гимназия с преподаване на чужди езици „Симеон Радев“ в град Перник. Учителският колектив кандидатства в конкурса „Дигитални училища на България“, като разказва и доказва как благодарение на дигитализацията може лесно да бъде развито проектно базирано обучение.

Дигиталните практики в училищата могат да бъдат прилагани успешно
Училището дава пример как и други могат да се възползват от предимствата на дигитализацията, като създава собствен уебсайт „Да програмирам е интересно“.
Той е достъпен за всички ученици и съдържа материали от учебния план, упражнения към всяка тема и онлайн задачи, които се изпълняват в средата Visual Studio Code. Учениците умеят да работят с различни облачни платформи и програмни езици, сред които е JavaScript – конзолен вариант. Проектно базираното обучение е силно застъпено в обучението в „Симеон Радев“, чиито възпитаници проверяват и затвърждават знанията си, използвайки новата платформа.


Как се популяризират иновативните подходи за обучение?

Водени от идеята, че технологиите са неизменна част нашия живот и учебния процес, А1 създава конкурса „Дигитално училище на България“, който цели да отличи учебните заведения в страната, които внедряват дигитализацията по един или друг начин. До момента компанията е получила десетки кандидатури като тази от „Симеон Радев“, но кандидатстването продължава до края на месеца. Конкурсът се провежда в партньорство с фондация „Заедно в час“ и под патронажа на Министерството на образованието и науката.

Организаторите вярват, че използването на дигитални инструменти за обучение увеличава ангажираността на учениците и помага на учителите да подобрят съдържанието на уроците и цялостния процес на преподаване. Ето защо победителите в конкурса ще бъдат поощрени да продължат мисията си в областта на дигиталното обучение чрез високотехнологични награди – интерактивни дъски.


Конкурсът ще отличи по две училища за техните усилия в посока дигитализация на учебния процес – едно от голям град и едно от малко населено място, във всяка от трите категории.

Проекти се приемат до края на месец ноември, като могат да бъдат подадени през страницата на инициативата: https://www.a1.bg/digital-schools. На сайта могат да бъдат намерени също и повече информация за категориите, авторитетното жури, което ще оценява проектите, както и условията за участие.

Коментари

коментара